Ścieżka nawigacji

Biogram Waldemar Zbytek konferencja Kraków

Biogram Waldemar Zbytek konferencja Kraków

WALDEMAR ZBYTEK

Wiceprezes Zarządu Centrum Prawa Bankowego i Informacji oraz Członek Zarządu Warszawskiego Instytutu Bankowości. Od lat związany ze środowiskiem akademickim w Polsce, współtwórca projektów edukacyjnych, w tym w zakresie współpracy instytucji finansowych ze szkołami i uczelniami: m.in. Programu "Nowoczesne Zarządzanie Biznesem", projektu "Bankowcy dla Edukacji" oraz Ogólnopolskiego Forum Mediów Akademickich.

7 marca 2018 środa
11.40−12.00

Jak przygotować zajęcia, aby odpowiadały potrzebom klienta?
Wykłady w ramach programu "Nowoczesne Zarzadzanie Biznesem"

Waldemar Zbytek fota Kraków

 

zdjęcie