Ścieżka nawigacji

Olimpiada - materiały dodatkowe do III etapu

Olimpiada - materiały dodatkowe do III etapu

Olimpiada - materiały dodatkowe do III etapu

  • 14 marca 2024

    Pobierz " Materiały dodatkowe Olimpiada "Warto wiedzeć więcej o ubezpieczeniach społecznych" rok szkolny 2023/24 " (pdf, 780 kB)

    Tematy: Odroczenie terminu płatności składki; Jak rozłożyć spłatę zadłużenia na raty; Umorzenie należności; Pomoc publiczna udzielana przez ZUS; Ulga na start; Skrócenie czasu na przekazywanie korekt dokumentów rozliczeniowych; Roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne ważne informacje; Elektroniczne zaświadczenia lekarskie e-ZLA - informacja dla płatników; Podstawowe zasady kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy - informacja dla pracodawców; Zwolnienia lekarskie – obowiązek informowania o miejscu pobytu w czasie przebywania na zwolnieniu oraz nowe sposoby zawiadamiania o terminie badania w przypadku prowadzenia kontroli; Trzynasta emerytura, czyli dodatkowe roczne świadczenie pieniężne; Zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń pracujących emerytów i rencistów; Rodzicielskie świadczenie uzupełniające - MAMA 4+; Emerytura w powszechnym wieku emerytalnym dla osób, które urodziły się po 31 grudnia 1948 r.