Kto jest objęty koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego

Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego obejmuje obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego, jak również obywateli państw trzecich, zamieszkujących na terytorium jednego z tych państw.
Obejmuje ona również osoby, które są bezpaństwowcami albo uchodźcami zamieszkałymi na terytorium jednego z państw członkowskich.

Wspólnotowa koordynacja obejmuje przemieszczające się osoby, które są pracownikami najemnymi, osobami pracującymi na własny rachunek, które podlegają lub podlegały ustawodawstwu jednego lub kilku państw członkowskich, jak i członków ich rodzin oraz osoby pozostałe przy życiu.