Ścieżka nawigacji

Menu nawigacji

Gdzie możesz uzyskać więcej informacji - porozumienie o zabezpieczeniu społecznym między rządem Rzeczypospolitej Polskiej a rządem Quebecu

Gdzie możesz uzyskać więcej informacji - porozumienie o zabezpieczeniu społecznym między rządem Rzeczypospolitej Polskiej a rządem Quebecu

Gdzie uzyskasz informacje o polskich emeryturach i rentach

Informacje dotyczące polskich świadczeń możesz uzyskać:

  • w najbliższej placówce ZUS,
  • na stronie internetowej www.zus.pl,
  • w I Oddziale ZUS w Łodzi – Wydziale Realizacji Umów Międzynarodowych (ul. Zamenhofa 2, 90-431 Łódź),
  • w Centrali ZUS – w Departamencie Rent Zagranicznych (ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa, e-mail: drz@zus.pl).

Gdzie uzyskasz informacje o quebeckich emeryturach i rentach

  1. Informacje dotyczące emerytur i rent z systemu ubezpieczeniowego Quebecu, możesz uzyskać:

Retraite Québec
Bureau des ententes de sécurité sociale (BESS)

1055, boulevard René Lévesque Est, 13e étage
Montréal (Québec)  H2L 4S5
Canada

  1. Informacje dotyczące świadczenia z tytułu wypadku przy pracy i chorób zawodowych z systemu ubezpieczeniowego Quebecu, możesz uzyskać:

Commission des normes, de l´équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST)
1199, rue de Bleury
14e étage
Montréal (Québec) H3B 3J1
Canada