Ścieżka nawigacji

Kalkulator - najniższa podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Kalkulator - najniższa podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Kalkulator - najniższa podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na mniejszą skalę.


Wybierz rok, na który chcesz ustalić podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.Wpisz kwotę rocznego przychodu (podlegającego opodatkowaniu podatkiem VAT, bez kwoty tego podatku), jaki uzyskałeś z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w roku kalendarzowym jeśli rozliczałeś podatek w formie karty podatkowej. Kwota rocznego dochodu zostanie wyliczona automatycznie poprzez pomnożenie kwoty rocznego przychodu przez współczynnik 0.50.
Ważne! Jeśli działalność była prowadzona cały poprzedni rok, kwota łącznego rocznego przychodu uzyskanego w poprzednim roku nie może przekraczać kwoty 120 000 zł. Jeśli działalność była prowadzona przez część roku, limit przychodu zmniejsza się proporcjonalnie, dzieląc kwoty 120 000 zł przez liczbę dni kalendarzowych w poprzednim roku i mnożąc przez liczbę dni kalendarzowych prowadzenia działalności w poprzednim roku.Wpisz kwotę rocznego przychodu, jaki uzyskałeś z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w roku kalendarzowym jeśli rozliczałeś podatek w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Kwota rocznego dochodu zostanie wyliczona automatycznie poprzez pomnożenie kwoty rocznego przychodu przez współczynnik 0.50.
Ważne! Jeśli działalność była prowadzona cały poprzedni rok, kwota łącznego rocznego przychodu uzyskanego w poprzednim roku nie może przekraczać kwoty 120 000 zł. Jeśli działalność była prowadzona przez część roku, limit przychodu zmniejsza się proporcjonalnie, dzieląc kwoty 120 000 zł przez liczbę dni kalendarzowych w poprzednim roku i mnożąc przez liczbę dni kalendarzowych prowadzenia działalności w poprzednim roku.Wpisz kwotę rocznego przychodu oraz rocznego dochodu, jaki uzyskałeś z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w roku kalendarzowym jeśli rozliczałeś podatek na zasadach ogólnych. Jeżeli do kosztów uzyskania przychodu wliczyłeś składki na ubezpieczenia społeczne za siebie lub osobę współpracującą to dolicz te składki do rocznego dochodu z działalności gospodarczej uzyskanego w poprzednim roku kalendarzowym.
Ważne! Jeśli działalność była prowadzona cały poprzedni rok, kwota łącznego rocznego przychodu uzyskanego w poprzednim roku nie może przekraczać kwoty 120 000 zł. Jeśli działalność była prowadzona przez część roku, limit przychodu zmniejsza się proporcjonalnie, dzieląc kwoty 120 000 zł przez liczbę dni kalendarzowych w poprzednim roku i mnożąc przez liczbę dni kalendarzowych prowadzenia działalności w poprzednim roku.Wyliczona kwota łącznego rocznego przychodu oraz łącznego rocznego dochodu, jaki uzyskałeś z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w roku kalendarzowym .
Ważne! Jeśli działalność była prowadzona cały poprzedni rok, kwota łącznego rocznego przychodu uzyskanego w poprzednim roku nie może przekraczać kwoty 120 000 zł. Jeśli działalność była prowadzona przez część roku, limit przychodu zmniejsza się proporcjonalnie, dzieląc kwoty 120 000 zł przez liczbę dni kalendarzowych w poprzednim roku i mnożąc przez liczbę dni kalendarzowych prowadzenia działalności w poprzednim roku.Wpisz liczbę dni kalendarzowych prowadzenia działalności gospodarczej w roku lub wybierz okresy z kalendarza.
Przez liczbę dni prowadzenia działalności gospodarczej należy rozumieć liczbę dni obowiązkowych ubezpieczeń społecznych lub ubezpieczenia zdrowotnego w poprzednim roku kalendarzowym.