Ścieżka nawigacji

Menu nawigacji

Emerytura dla osób wykonujących działalność twórczą lub artystyczną

Emerytura dla osób wykonujących działalność twórczą lub artystyczną

Jeśli jesteś twórcą lub artystą, możesz przejść na emeryturę przed ukończeniem powszechnego wieku emerytalnego wynoszącego 60 lat dla kobiet lub 65 lat dla mężczyzn. Sprawdź, czy spełniasz warunki, aby otrzymać taką emeryturę.

Jakie warunki trzeba spełnić

Możesz przejść na wcześniejszą emeryturę dla twórców i artystów, jeżeli:

 • urodziłeś się w latach 1949–1968,
 • nie jesteś członkiem otwartego funduszu emerytalnego (OFE)  lub za naszym pośrednictwem złożyłeś wniosek, żeby środki na Twoim rachunku w OFE przekazać na dochody budżetu państwa, oraz
 • do 31 grudnia 2008 r.
  • osiągnąłeś wiek emerytalny określony dla pracowników wykonujących działalność twórczą lub artystyczną,
  • osiągnąłeś wymagany staż: 20 lat dla kobiet i 25 lat pracy w przypadku mężczyzn, w tym co najmniej 15 lat działalności artystycznej lub twórczej.

lub

 • urodziłeś się po 1948 r.,
 • nie jesteś członkiem otwartego funduszu emerytalnego (OFE) lub za naszym pośrednictwem złożyłeś  wniosek, żeby środki na Twoim rachunku w OFE przekazać na dochody budżetu państwa,
 • osiągnąłeś wiek emerytalny określony dla pracowników wykonujących działalność twórczą lub artystyczną, oraz
 • do 1 stycznia 1999r.
  • osiągnąłeś wymagany staż: 20 lat dla kobiet i 25 lat pracy w przypadku mężczyzn, w tym co najmniej 15 lat działalności artystycznej lub twórczej.

Wiek emerytalny dla pracowników wykonujących działalność twórczą lub artystyczną

W przypadku twórców i artystów wiek emerytalny uzależniony jest od rodzaju działalności i wynosi:

 • dla tancerza, akrobaty, gimnastyka, ekwilibrysty, kaskadera – 40 lat (kobiety) lub 45 lat (mężczyźni);
 • dla solisty wokalisty, muzyka grającego na instrumentach dętych, tresera zwierząt drapieżnych – 45 lat (kobiety) lub 50 lat (mężczyźni);
 • dla artysty chóru, żonglera, komika cyrkowego, aktora teatru lalek – 50 lat (kobiety) lub 55 lat (mężczyźni);
 • dla aktorki, dyrygentki – 55 lat;
 • dla muzyka grającego na instrumentach smyczkowych, perkusyjnych oraz klawiszowych, operatora obrazu filmowego, fotografika – 55 lat (kobiety) lub 60 lat (mężczyźni).

Ważne! Emerytury tej nie przyznamy, jeśli już osiągnąłeś powszechny wiek emerytalny.

Jakie trzeba złożyć dokumenty

Wniosek o emeryturę (EMP)  – pobierz go ze strony www.zus.pl lub z naszej placówki.
Do wniosku dołącz dokumenty, które potwierdzają twój staż pracy jako twórcy lub artysty.
Wniosek zgłoś najpóźniej ostatniego dnia przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego.

Dowiedz się więcej na temat emerytury z tytułu wykonywania działalności twórczej lub artystycznej.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1251)
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (Dz.U. Nr 8, poz. 43 z późn. zm.).