Ścieżka nawigacji

KATARZYNA ANDREJUK biogram

KATARZYNA ANDREJUK biogram

KATARZYNA ANDREJUK

Dr hab., profesor nadzwyczajny w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk - socjolog i prawnik, jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół tematyki integracji migrantów na rynkach pracy (w tym samozatrudnienia), migracji edukacyjnych, migracji z perspektywy systemów zabezpieczenia społecznego czy mobilności w kontekście europeizacji. Pracowała jako Visiting Scholar w Instytucie Herdera w Marburgu (2015 r.) oraz w European University Institute we Florencji (2018 r.). Publikowała m.in. w „Journal of Ethnic and Migration Studies”, „Asian and Pacific Migration Journal”, „Studiach Socjologicznych”, „Studiach Migracyjnych - Przeglądzie Polonijnym”. Jej najnowsza książka to „Przedsiębiorcy ukraińscy w Polsce. Struktura i sprawstwo w procesie osiedlenia”.

27 listopada 2018
11.10-11.30

Przedsiębiorczość Ukraińców w Polsce

KATARZYNA ANDREJUK fota

 

zdjęcie