Ścieżka nawigacji

Ryczałt energetyczny

Ryczałt energetyczny

Jesteś emerytem i masz status kombatanta lub jesteś osobą uprawnioną albo wdową/wdowcem po tych osobach? Sprawdź, czy przysługuje Ci ryczałt energetyczny i na jakich zasadach go przyznajemy.

Komu przysługuje ryczałt energetyczny

Ryczałt przysługuje Ci jeśli jesteś:

 • kombatantem i inną osobą uprawnioną,
 • żołnierzem zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach oraz zakładach pozyskiwania rud uranowych i batalionach budowlanych,
 • wdową lub wdowcem – emerytem i rencistą, pozostałym po kombatantach i innych osobach uprawnionych,
 • wdową po żołnierzach przymusowo zatrudnianych, pobierającą emeryturę lub rentę.

Jakie dokumenty trzeba złożyć

 • wniosek o przyznanie ryczałtu energetycznego (ZUS-ERK)  – dostępny w naszych placówkach lub na stronie www.zus.pl,
 • decyzję szefa Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych:
  •  stwierdzającą okresy działalności kombatanckiej lub represji w przypadku kombatantów i osób represjonowanych,
  •  potwierdzającą uprawnienia jako członka rodziny po kombatancie w przypadku wdów lub wdowców,
 • zaświadczenie Wojskowej Komendy Uzupełnień, potwierdzające okres i rodzaj przymusowego zatrudnienia w ramach zastępczej służby wojskowej – w przypadku żołnierzy przymusowo zatrudnionych,
 • zaświadczenie właściwego organu wojskowego – w przypadku wdów po żołnierzach przymusowo zatrudnionych.

Wniosek o przyznanie ryczałtu energetycznego możesz złożyć w każdym czasie.

Ważne! Gdy pobierasz więcej niż jedno świadczenie z ZUS, przysługuje Ci jeden ryczałt energetyczny.

Wysokość ryczałtu energetycznego

Wysokość ryczałtu energetycznego ogłasza w formie komunikatu Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Robi to w terminie do 7 dnia roboczego lutego każdego roku. Komunikat ogłaszany jest w dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. Nowa kwota ryczałtu energetycznego obowiązuje od 1 marca danego roku.

Podstawa prawna

Art. 20 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz.U. z 2018 r. poz. 276,  z późn. zm.)