Pracownik wysłany poza UE

Poniżej zamieszczone zostały aktualne formularze wniosków i oświadczeń, których można używać w korespondencji formalnej z ZUS po ich wydrukowaniu i wypełnieniu. Obszerniejsze z nich zawierając szczegółowe pouczenia co do sposobów ich wypełnienia. Formularze opublikowane są w formacie dokumentów PDF.

Symbol

Nazwa wniosku

PL-USA 1

Zaświadczenie PL-USA 1

Zaświadczenie o ubezpieczeniu - Umowa między Rzecząpospolitą Polską a USA
Formularz dostępny na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS

PL-CAN01

Zaświadczenie PL-CAN01

Zaświadczenie o ubezpieczeniu - Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Kanadą
Formularz dostępny na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS

PL-RM 101

Zaświadczenie PL-RM 101

Zaświadczenie o ubezpieczeniu - Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Macedonią
Formularz dostępny na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS

PL-KR 1

Zaświadczenie PL-KR 1

Zaświadczenie o ubezpieczeniu - Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Koreą
Formularz dostępny na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS

PL AU 1

Zaświadczenie PL AU 1

Zaświadczenie o ubezpieczeniu - umowa między Rzecząpospolitą Polską a Australią

PL-MD 1

Zaświadczenie PL-MD 1

Zaświadczenie o podleganiu ubezpieczeniu - Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Mołdawii

PL-UA 1

Zaświadczenie PL-UA 1

Zaświadczenie o ubezpieczeniu - Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą

PL-QC 1

Zaświadczenie PL-QC 1

Zaświadczenie o podleganiu ustawodawstwu – Porozumienie o zabezpieczeniu społecznym między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Quebecu