Ścieżka nawigacji

Usługa potwierdzania autentyczności zaświadczeń A1

Usługa potwierdzania autentyczności zaświadczeń A1

Usługa umożliwia weryfikację i potwierdzenie autentyczności zaświadczenia zabezpieczenia społecznego A1 na podstawie wprowadzonych w formularzu danych oraz informuje o ważności dokumentu.

Pola oznaczone * są obowiązkowe.

(pole 1.1 z zaświadczenia A1)

Pole nie może być puste
Wprowadź poprawny PESEL
Wprowadź poprawną serię i numer dowodu osobistego

(pole 1.3 z zaświadczenia A1)

Pole nie może być puste

(pole 1.2 z zaświadczenia A1)

Pole nie może być puste

(opcjonalny)

(opcjonalny, pole 4.2 z zaświadczenia A1)

Wprowadź poprawny NIP
Wprowadź poprawny REGON

(pole 2.2 z zaświadczenia A1)

Data w formacie rrrr-mm-dd
Pole nie może być puste
Format daty jest niepoprawny
Podano datę nie może być większa niż 2100

(pole 2.3 z zaświadczenia A1)

Data w formacie rrrr-mm-dd
Pole nie może być puste
Format daty jest niepoprawny
Podano datę wcześniejszą niż 1900
Podano datę nie może być większa niż 2100

(pole 6.10 z zaświadczenia A1)

Data w formacie rrrr-mm-dd
Pole nie może być puste
Format daty jest niepoprawny

Jeżeli w stopce zaświadczenia A1 znajduje się numer w formacie: "ZUS/DP-A/9999999999/RRRRMMDD", to uzupełnij to pole tylko o element oznaczony pogrubioną czcionką, w przeciwnym razie pozostaw to pole puste