Ścieżka nawigacji

Biogram P. Celiński Kraków 2019

Biogram P. Celiński Kraków 2019

PIOTR CELIŃSKI

Medioznawca. Zajmuje się nowymi mediami, Internetem, kulturą cyfrową, komunikacją społeczną, kulturą wizualną i popularną.

Współzałożyciel i członek zarządu Fundacji "Instytut Kultury Cyfrowej", współtwórca wydarzeń kulturalnych, wystaw i działań edukacyjnych (Mindware; EPCC), w latach 2015-18 zastępca dyrektora Centrum Badań Gier Wideo UMCS.

Prowadzi seminaria dyplomowe i zajęcia z przedmiotów: nowe media, społeczne i kulturowe oddziaływanie mediów, podstawy wiedzy o kulturze, Data Journalism.

W roku 2006 obronił doktorat na podstawie pracy pt. Współczesne teorie mediów. Status metodologiczny i główne problemy napisanej pod kierunkiem prof. Jana Hudzika, a w 2014 habilitację na podstawie pracy Postmedia. Cyfrowy kod i bazy danych.

Stypendysta: FNP w ramach programu Monografie (2010); KAAD w ZKM Karlsruhe (2012).

Wybrane publikacje i multimedia (pełne zestawienie):

  • Nowe media = nowa partycypacja, Lublin: Instytut Kultury Cyfrowej 2014. Online.
  • Postmedia. Cyfrowy kod i bazy danych, Lublin: Wydawnictwo UMCS 2013. Online.
  • Kultura wiedzy, red. P. Celiński, Jan P. Hudzik, Kraków 2012. Online.
  • Mindware. Technologie dialogu, red. P. Celiński, Lublin 2012. Online.
  • Kulturowe kody technologii cyfrowych, red. P. Celiński, Lublin 2011. Online.
  • Interfejsy. Cyfrowe technologie w komunikowaniu, Wrocław 2010. Online.

 

4 kwietnia 2019 czwartek
15.30−17.00

dyskusja panelowa:

KULTUROWE KONTEKSTY UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

* Jak współczesna kultura komunikuje zagadnienia związane z realizacją ryzyk życiowych?
* Ubezpieczenia społeczne „ukryte” w przekazach kulturowych (dziedziny sztuki, twórcy, odbiorcy, struktura przekazu)

fota P. Celiński Kraków 2019

 

zdjęcie P. Celiński