Ścieżka nawigacji

Badania i analizy przyczyn niezdolności do pracy oraz inne działania prewencyjne

Badania i analizy przyczyn niezdolności do pracy oraz inne działania prewencyjne

ZUS zamawia wykonywanie badań i analiz przyczyn niezdolności do pracy oraz m.in. dofinansowuje konferencje naukowe i udostępnia materiały informacyjne.

Prace naukowo-badawcze i opracowania

ZUS zamawia prace naukowo-badawcze i opracowania dotyczące przyczyn i sposobów zapobiegania niezdolności do pracy zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych. Są one niezbędne do:

  • określenia kierunków działań z zakresu prewencji rentowej,
  • przygotowania programów prewencyjnych, w tym programów rehabilitacji leczniczej w wybranych profilach schorzeń,
  • przygotowania materiałów szkoleniowych i informacyjnych z zakresu prewencji rentowej.
    Zobacz: Dotychczasowe prace naukowo-badawcze oraz opracowania

Dofinansowanie konferencji naukowych

ZUS dofinansowuje konferencje, kongresy, sympozja naukowe i przedsięwzięcia edukacyjne, związane z rehabilitacją i zapobieganiem niezdolności do pracy. Dofinansowanie obejmuje 10% przewidywanego kosztu organizacji przedsięwzięcia, jednak nie więcej niż 20 tys. zł.

Chcesz otrzymać dofinansowanie ponieważ brakuje Ci funduszy? Złóż wniosek PR-5 na dwa miesiące przed terminem przedsięwzięcia i dołącz do niego program konferencji.

Przygotowanie materiałów informacyjnych z zakresu prewencji rentowej

Aby upowszechniać wiedzę z zakresu prewencji rentowej, ZUS zamawia opracowanie, druk i dystrybucję materiałów informacyjnych (plakaty, broszury).

Zobacz także: Materiały informacyjne z zakresu prewencji rentowej.

Podstawa prawna