Ulgi i umorzenia

Poniżej zamieszczone zostały aktualne formularze wniosków i oświadczeń, których można używać w korespondencji formalnej z ZUS po ich wydrukowaniu i wypełnieniu. Obszerniejsze z nich zawierając szczegółowe pouczenia co do sposobów ich wypełnienia. Formularze opublikowane są w formacie dokumentów PDF.

Symbol

Nazwa wniosku

RNW

Wniosek RNW

Wniosek o ulgę w spłacie należności z tytułu nienależnie pobranych/wypłaconych świadczeń
Aktualizacja formularza: 18 grudnia 2018 r.

ROW

Oświadczenie ROW

Oświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym oraz sytuacji materialnej
Aktualizacja formularza: 6 grudnia 2018 r.

REZ

Wniosek REZ

Wniosek o zawieszenie postępowania egzekucyjnego
Aktualizacja formularza: 18 stycznia 2019 r.

REM

Wniosek REM

Wniosek o zwolnienie spod egzekucji składnika majątkowego
Aktualizacja formularza: 18 stycznia 2019 r.

REU

Wniosek REU

Wniosek o uchylenie czynności egzekucyjnych
Aktualizacja formularza: 18 stycznia 2019 r.