Ścieżka nawigacji

Ulgi i umorzenia

Ulgi i umorzenia

Poniżej zamieszczone zostały aktualne formularze wniosków i oświadczeń, których można używać w korespondencji formalnej z ZUS po ich wydrukowaniu i wypełnieniu. Obszerniejsze z nich zawierają szczegółowe pouczenia co do sposobów ich wypełnienia. Formularze opublikowane są w formacie dokumentów PDF.

Ulgi i umorzenia

Ulgi i umorzenia

 • Symbol

  Nazwa wniosku

 • REU

  Wniosek REU

  Wniosek o uchylenie czynności egzekucyjnych
  Aktualizacja formularza: 18 stycznia 2019 r.

 • REM

  Wniosek REM

  Wniosek o zwolnienie spod egzekucji składnika majątkowego
  Aktualizacja formularza: 21 lipca 2023 r.

 • REZ

  Wniosek REZ

  Wniosek o zawieszenie postępowania egzekucyjnego
  Aktualizacja formularza: 21 lipca 2023 r.

 • ROW

  Oświadczenie ROW

  Oświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym oraz sytuacji materialnej
  Aktualizacja formularza: 6 grudnia 2018 r.

 • RNW

  Wniosek RNW

  Wniosek o ulgę w spłacie należności z tytułu nienależnie pobranych/wypłaconych świadczeń
  Aktualizacja formularza: 18 grudnia 2018 r.