Ścieżka nawigacji

Menu nawigacji

Oddział w Toruniu – dostępność dla osób z niepełnosprawnościami skierowanych na badanie lekarskie

Oddział w Toruniu – dostępność dla osób z niepełnosprawnościami skierowanych na badanie lekarskie

Gdzie przeprowadzane są badania lekarskie?

Badania lekarskie odbywają się w 3 lokalizacjach:

  • w siedzibie Oddziału ZUS w Toruniu przy ul. Mickiewicza 33/39 (w pobliżu Szpitala Psychiatrycznego),
  • w siedzibie Inspektoratu ZUS w Grudziądzu przy ul. Wybickiego 39 (centrum miasta),
  • w siedzibie Inspektoratu ZUS we Włocławku przy ul. Płockiej 167 (w pobliżu zapory na Wiśle).

Sprawdź na skierowaniu na badanie, w której lokalizacji odbędzie się Twoje badanie.

 

1. Siedziba Oddziału w Toruniu

Miejsca parkingowe

Przed budynkiem przy ul. Mickiewicza 33/39 znajduje się parking dla klientów ZUS. Są na nim wyznaczone przed głównym wejściem dwa miejsca dla osób niepełnosprawnych, oraz jeszcze dwa na parkingu wewnętrznym.

Wejście do budynku

Osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu mogą dostać się do budynku wejściem głównym, które znajduje się na poziomie chodnika.

Drzwi do budynku otwierają się automatycznie.

Wewnątrz budynku

Gabinety lekarskie znajdują się na parterze.

Z wejścia należy kierować się w prawo ,gdzie zaczyna się strefa gabinetów lekarskich, oraz pomieszczenia obsługi administracyjnej Wydziału Orzecznictwa Lekarskiego i Prewencji. Wewnątrz budynku nie ma barier budowlanych.

Drzwi do gabinetów otwierają się do wewnątrz i są otwierane samodzielnie przez osoby badane. W razie potrzeby pomocy w otwarciu drzwi udzieli lekarz orzecznik lub pracownik obsługi administracyjnej.

Toaleta dla osób z niepełnosprawnością

Toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchu znajduje się na parterze po drodze do gabinetów lekarskich.

 

2. Siedziba Inspektoratu ZUS w Grudziądzu

Miejsca parkingowe

Przed głównym wejściem budynku przy ul. Wybickiego 39 znajduje się parking dla klientów ZUS. Są na nim wyznaczone dwa miejsca dla osób niepełnosprawnych.

Wejście do budynku

Osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu mogą dostać się do budynku wejściem głównym, gdzie zlokalizowany jest podjazd dla wózków inwalidzkich.

Drzwi do budynku otwierają się  automatycznie.

Wewnątrz budynku

Gabinety lekarskie znajdują się na parterze.

Z wejścia należy kierować się  na prawo, gdzie znajduje się gabinet lekarski oraz pomieszczenia pracowników obsługi administracyjnej (Wydziału Orzecznictwa Lekarskiego i Prewencji). Wewnątrz budynku w części zajmowanej przez orzecznictwo lekarskie nie ma barier budowlanych.

Drzwi do gabinetów otwierają się do wewnątrz i są otwierane  samodzielnie przez osoby badane. W razie potrzeby pomocy w otworzeniu drzwi udzieli lekarz orzecznik lub pracownik obsługi administracyjnej.

Toaleta dla osób z niepełnosprawnością

Toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchu znajduje się na parterze, w strefie Sali Obsługi Klientów.

 

3. Siedziba Inspektoratu ZUS we Włocławku

Miejsca parkingowe

Przed głównym wejściem budynku przy ul. Płockiej 167 znajduje się parking dla klientów ZUS. Są na nim wyznaczone dwa miejsca dla osób niepełnosprawnych.

Wejście do budynku

Osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu mogą dostać się do budynku wejściem głównym, które usytuowane jest na poziomie chodnika.

Drzwi do budynku otwierają się  automatycznie.

Wewnątrz budynku

Gabinety lekarskie znajdują się na parterze.

Z wejścia należy kierować się na prawo, gdzie zaczyna się strefa gabinetów lekarskich oraz pomieszczenia pracowników obsługi administracyjnej (Wydziału Orzecznictwa Lekarskiego i Prewencji). Wewnątrz budynku nie ma barier budowlanych.

Drzwi do gabinetów otwierają się do wewnątrz i są otwierane  samodzielnie przez osoby badane. W razie potrzeby, pomocy w otwarciu drzwi udzieli lekarz orzecznik, lub pracownik obsługi administracyjnej.

Toaleta dla osób z niepełnosprawnością

Toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchu znajduje się na parterze, w strefie gabinetów lekarskich.