Ścieżka nawigacji

Menu nawigacji

Emerytura dla osób, które urodziły się po 31 grudnia 1948 r. i pracowały w państwach Unii Europejskiej

Emerytura dla osób, które urodziły się po 31 grudnia 1948 r. i pracowały w państwach Unii Europejskiej

Jeśli urodziłeś się po 31 grudnia 1948 r., przyznamy Ci prawo do emerytury oraz obliczymy jej wysokość na tak zwanych nowych zasadach.

Przyznamy Ci emeryturę, jeśli spełnisz następujące warunki:

 • osiągniesz powszechny wiek emerytalny, który w Polsce wynosi:
  • 60 lat dla kobiet,
  • 65 lat dla mężczyzn
 • masz opłacone w Polsce składki z tytułu ubezpieczenia społecznego lub ubezpieczenia emerytalnego i rentowych przynajmniej za 1 dzień, np. jako pracownik, zleceniobiorca lub jako osoba, która prowadziła działalność pozarolniczą.

Emeryturę przyznamy od miesiąca, w którym złożysz wniosek, jednak nie wcześniej niż od dnia, w którym osiągniesz powszechny wiek emerytalny (60 lat kobieta i 65 lat mężczyzna).

Czy doliczymy Ci do emerytury okresy ubezpieczenia w innym państwie UE lub EFTA 

Długość stażu ubezpieczeniowego nie ma znaczenia dla ustalenia emerytury w powszechnym wieku dla osób urodzonych po 31 grudnia 1948 r. Dlatego nie ma potrzeby uwzględnienia do polskiej emerytury Twoich okresów ubezpieczenia z innego państwa UE lub EFTA. 

Emerytura wcześniejsza dla osób urodzonych w latach 1949–1968

Jeśli urodziłeś się po 31 grudnia 1948 r., a przed 1 stycznia 1969 r., możesz nabyć prawo do emerytury z tytułu zatrudnienia w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (czyli  w określonym zawodzie np. nauczyciel).

Dowiedz się więcej na temat wcześniejszych emerytur dla osób urodzonych po 31 grudnia 1948 r. 

Kiedy uwzględnimy Twoje zagraniczne okresy pracy do wcześniejszej emerytury

Doliczymy Twoje okresy pracy w innym państwie UE lub EFTA, jeśli okaże się, że Twój polski staż ubezpieczenia jest za krótki do przyznania Ci wcześniejszej emerytury. Zagraniczny okres możemy doliczyć do Twojego:

 • ogólnego stażu ubezpieczenia, lub
 • stażu pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze.

Ważne!
Uwzględnimy Twoje okresy pracy w innym państwie UE lub EFTA w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, o ile taką pracę wykonywałeś również w Polsce.

Jak obliczymy wysokość Twojej emerytury

Prawo do emerytury ustalanej według nowych zasad nie zależy od długości stażu ubezpieczeniowego. Nie ma więc potrzeby doliczenia okresów zagranicznych.

Do obliczenia Twojej emerytury zsumujemy:

 • zwaloryzowane składki na ubezpieczenie emerytalne, które są zapisane na Twoim indywidualnym koncie,
 • zwaloryzowany kapitał początkowy (ustalony za okresy ubezpieczenia przed 1 stycznia 1999 r.) oraz
 • zwaloryzowane środki zapisane na subkoncie w ZUS (w tym również przeniesione z otwartego funduszu emerytalnego).

Następnie podzielimy uzyskaną w ten sposób kwotę przez średnie dalsze trwanie życia dla osób w wieku równym wiekowi, w jakim dana osoba przechodzi na emeryturę (lub z dnia osiągnięcia wieku emerytalnego).

Dowiedz się więcej  o obliczaniu wysokości emerytury na nowych zasadach  

Sprawdź, co to jest kapitał początkowy i jak go obliczamy  

Czy trzeba rozwiązać umowę o pracę, aby otrzymać emeryturę

Aby otrzymać emeryturę z ZUS musisz rozwiązać umowy o pracę ze wszystkimi pracodawcami, u których pracowałeś przed nabyciem prawa do emerytury. Rozwiązać musisz również umowy o pracę z pracodawcami w państwach członkowskich UE/EFTA. Jeśli tego nie zrobisz, wstrzymamy wypłatę Twojej emerytury do czasu, aż rozwiążesz stosunek pracy i przedstawisz nam dokument, który to potwierdzi.

Jeśli otrzymasz już emeryturę z ZUS, możesz ponownie się zatrudnić, nawet u tego samego pracodawcy. Nadal będziemy wypłacać Ci emeryturę.

Dowiedz się więcej  o zawieszeniu prawa do emerytury