Ścieżka nawigacji

ODROCZENIE TERMINU PŁATNOŚCI NALEŻNOŚCI

ODROCZENIE TERMINU PŁATNOŚCI NALEŻNOŚCI

 • Rozwiń menu Zwiń menu KOGO DOTYCZY?

  • Płatnika składek.
  • Członka zarządu (byłego członka zarządu) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, który odpowiada za zobowiązania spółki z tytułu nieopłaconych należności powstałych przed 25 listopada 1998 r.
  • Osoby, która jest zobowiązana do zwrotu nienależnie pobranych lub wypłaconych świadczeń, także wtedy, gdy obowiązek ten wynika z odszkodowania zasądzonego w postępowaniu karnym.
  • Osoby, która jest zobowiązana do zwrotu bezpodstawnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
  • Osoby, która jest zobowiązana do zwrotu należności z likwidowanego funduszu alimentacyjnego, bo w jej zastępstwie były wypłacane świadczenia alimentacyjne.
  • Dłużnika rzeczowego, który jest zobowiązany do spłaty należności zabezpieczonych hipoteką, jeżeli nie jest jednocześnie dłużnikiem osobistym (np. nabył nieruchomość, dla której prowadzona jest księga wieczysta z wpisem hipoteki na rzecz ZUS).

 • Rozwiń menu Zwiń menu JAKIE DOKUMENTY SĄ WYMAGANE?

  Wniosek oraz dokumenty, jakich potrzebujemy, wskazaliśmy w trzynastu szczegółowych kartach usług, zatytułowanych:

  • Odroczenie terminu płatności składek
  • Zmiana warunków umowy o odroczenie terminu płatności składek
  • Zakwestionowanie sposobu rozpatrzenia wniosku o odroczenie terminu płatności składek
  • Utrzymanie w mocy umowy o odroczenie terminu płatności składek
  • Odroczenie terminu płatności należności na podstawie przepisów ustawy o finansach publicznych
  • Odroczenie terminu płatności należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń
  • Zmiana warunków umowy o odroczenie terminu płatności należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń
  • Zakwestionowanie sposobu rozpatrzenia wniosku o odroczenie terminu płatności należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń
  • Utrzymanie w mocy umowy o odroczenie terminu płatności należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń
  • Odroczenie terminu płatności należności likwidowanego funduszu alimentacyjnego z tytułu bezpodstawnie pobranych świadczeń
  • Zmiana warunków decyzji o odroczeniu terminu płatności należności likwidowanego funduszu z tytułu bezpodstawnie pobranych świadczeń
  • Odroczenie terminu płatności należności likwidowanego funduszu alimentacyjnego z tytułu wypłaconych świadczeń
  • Zmiana warunków decyzji o odroczeniu terminu płatności należności likwidowanego funduszu alimentacyjnego z tytułu wypłaconych świadczeń.

  Możesz skorzystać z naszych formularzy:

  • RSO – jeżeli składasz wniosek dotyczący składek
  • RNW – jeżeli składasz wniosek dotyczący należności z tytułu nienależnie pobranych lub wypłaconych świadczeń
  • RAB – jeżeli składasz wniosek dotyczący bezpodstawnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego
  • RAW – jeżeli składasz wniosek dotyczący należności likwidowanego funduszu alimentacyjnego z tytułu wypłaconych świadczeń.

  Jeśli wniosek składa Twój pełnomocnik, dołącz do wniosku oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Możesz np. skorzystać z formularza PEL.
  Wnioski i formularze są dostępne na naszej stronie www.zus.pl oraz w naszych placówkach.

 • Rozwiń menu Zwiń menu KIEDY ZŁOŻYĆ DOKUMENTY?

  Informacje dotyczące terminów złożenia wniosku wskazaliśmy w szczegółowych kartach usług.

 • Rozwiń menu Zwiń menu GDZIE I W JAKI SPOSÓB ZŁOŻYĆ DOKUMENTY?

  Wniosek możesz:

  • wysłać pocztą na adres jednej z naszych placówek
  • złożyć osobiście lub przez pełnomocnika podczas spotkania z doradcą ds. ulg i umorzeń lub w biurze podawczym w każdej naszej placówce
  • złożyć ustnie podczas rozmowy z naszym pracownikiem, który spisze z niej protokół.

 • Rozwiń menu Zwiń menu JAK I KIEDY ZUS ZAŁATWI SPRAWĘ?

  Postępowanie
  Informacje dotyczące sposobu załatwienia sprawy wskazaliśmy w szczegółowych kartach usług.

  Termin rozpatrzenia
  Informacje dotyczące terminów rozpatrzenia sprawy wskazaliśmy w szczegółowych kartach usług.

 • Rozwiń menu Zwiń menu CZY MOŻNA SIĘ ODWOŁAĆ?

  Informacje dotyczące odwoływania się wskazaliśmy w szczegółowych kartach usług.

 • Rozwiń menu Zwiń menu INFORMACJE DODATKOWE

  Skorzystaj z pomocy:

  • doradcy ds. ulg i umorzeń – w najbliższej placówce ZUS; możesz umówić się na spotkanie z doradcą w dogodnym dla Ciebie terminie
  • Centrum Obsługi Telefonicznej (COT)

  konsultanci są dostępni w dni robocze: pon.–pt. w godz. 7.00–18.00.

  Więcej informacji na www.zus.pl.

 • Rozwiń menu Zwiń menu PODSTAWA PRAWNA

  • Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1778, z późn. zm.).
  • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.).
  • Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2017 r.poz. 1952, z późn. zm.).

Odroczenie terminu płatności należności

Pobierz kartę usługi w formacie PDF

Odroczenie terminu płatności należności (pdf, 182 kB)