Prezes Zakładu

PREZES ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
Gertruda Uścińska

Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych kieruje działalnością Zakładu i reprezentuje go na zewnątrz.


PREZES SPRAWUJE NADZÓR NAD PIONEM ZARZĄDZANIA STRATEGICZNEGO, W KTÓREGO SKŁAD WCHODZĄ:

Gabinet Prezesa
Departament Kontrolingu
Departament Współpracy Międzynarodowej
Departament Statystyki i Prognoz Aktuarialnych
Biuro Rady Nadzorczej
Departament Audytu
Departament Kontroli Wewnętrznej
Departamentem Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji
Departament Spraw Pracowniczych
Departament Obsługi Klientów

 

oraz bezpośredni nadzór nad:

  • służbą bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej w Zakładzie
  • Wieloosobowym Stanowiskiem Inspektora Ochrony Danych