Ścieżka nawigacji

Menu nawigacji

I Oddział w Poznaniu– dostępność dla osób z niepełnosprawnościami skierowanych na badanie lekarskie

I Oddział w Poznaniu– dostępność dla osób z niepełnosprawnościami skierowanych na badanie lekarskie

Gdzie przeprowadzane są badania lekarskie?

Badania lekarskie odbywają się w 4 lokalizacjach:

  • w siedzibie I Oddziału w Poznaniu, wejście od ul. Mickiewicza 21/25,
  • w siedzibie II Oddziału ZUS w Poznaniu przy ul. Starołęckiej 31,
  • w siedzibie Oddziału ZUS w Pile przy ul. Dr. Drygasa 5,
  • w siedzibie Inspektoratu ZUS w Koninie przy ul. Św. M. Kolbego 1.

Sprawdź na skierowaniu na badanie, w której lokalizacji odbędzie się Twoje badanie.

 

1. Siedziba I Oddziału w Poznaniu

Miejsca parkingowe

Wzdłuż budynku przy ul. Mickiewicza 21/25 wyznaczone są 3 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

Wejście do budynku

Osoby z niepełnosprawnością ruchu  mogą dostać się do budynku wejściem przy ul. Mickiewicza 21/25. Przy wejściu do budynku znajduje się pochylnia.

Drzwi przy wejściu do budynku otwierają się automatycznie.

Wewnątrz budynku

Gabinety lekarzy orzeczników znajdują się na parterze. Gabinety komisji lekarskich znajdują się na I piętrze, a w celu dotarcia można skorzystać z windy, która jest wewnątrz budynku i jest dostępna z poziomu parteru. Wewnątrz budynku nie ma barier budowlanych. Drzwi do gabinetów otwierają lekarze orzecznicy / lekarze - członkowie komisji lekarskiej.

Dla osób z niepełnosprawnością, po zgłoszeniu takiej potrzeby pracownikowi rejestracji, która znajduje się na parterze, na prawo od wejścia, dostępny jest wózek inwalidzki.

Toaleta dla osób z niepełnosprawnością

W budynku są dwie toalety przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchu mieszczące się przy wejściu od ul. Dąbrowskiego. Istnieje możliwość skorzystania z jednej z toalet przemieszczając się korytarzem i windą od strony wejścia przy ul. Mickiewicza. W celu dotarcia należy skorzystać z windy wjeżdżając na I piętro i  przemieszczając się wzdłuż korytarza - kolejno zjechać windą na poziom „0”. Toaleta zlokalizowana jest na podwyższonym parterze, w pobliżu stanowiska „Informacja ogólna”, „Dziennik podawczy”

Druga z toalet dostępna jest wyłącznie od wejścia do budynku przy ul. Dąbrowskiego i znajduje się po lewej stronie od wejścia do sali „Płatnicy i Ubezpieczeni”.

 

2. Siedziba II Oddziału ZUS w Poznaniu

Miejsca parkingowe

Przed budynkiem przy ul. Starołęckiej 31 znajduje się parking dla klientów ZUS. Są na nim wyznaczone 2 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

Wejście do budynku

Osoby z niepełnosprawnością ruchu mogą dostać się do budynku dwoma wejściami od ulicy Starołęckiej 31. Przy każdym wejściu znajduje się pochylnia.

Drzwi wejściowe do budynku otwierają się automatycznie.

Wewnątrz budynku

Gabinety lekarskie znajdują się  na parterze. Z wejścia należy kierować się w stronę korytarza, według oznaczeń. Wewnątrz budynku nie ma barier budowlanych. Drzwi do gabinetów otwierają lekarze orzecznicy.

Toaleta dla osób z niepełnosprawnością

Toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchu znajduje się na  poziomie gabinetów lekarskich.

 

3. Siedziba Oddziału ZUS w Pile

Miejsca parkingowe

Przed budynkiem Oddziału przy ul. Dr Drygasa znajduje się parking dla klientów ZUS. Są wyznaczone 2 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

Wejście do budynku

Osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu mogą bez problemu dostać się do budynku. Przy wejściu znajduje się pochylnia. Na pochylni jest zakręt.

Drzwi do budynku otwierają się automatycznie.

Wewnątrz budynku

Gabinety lekarskie znajdują się na parterze. Z wejścia należy się kierować w stronę lewą do rejestracji. Nie ma barier budowlanych. Drzwi do gabinetów otwierają lekarze orzecznicy.

Toaleta dla osób z niepełnosprawnością

Toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchu znajduje się na parterze, po lewej stronie od wejścia za schodami, pomieszczenie numer 23. Dojście do toalety oznakowane jest strzałką informacyjną.

 

4. Siedziba Inspektoratu ZUS w Koninie

Miejsca parkingowe

Przed budynkiem przy ul. Św. M. Kolbego 1 znajduje się parking dla klientów ZUS. Są na nim wyznaczone 3 miejsca parkingowe dla osób z  niepełnosprawnością. Na parking można wjechać przez bramę od strony sklepu „Kaufland”.

Wejście do budynku

Osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu mogą dostać się do budynku wejściem od strony  ul. Św. M. Kolbego 1 oraz wejściem od strony parkingu. Obydwa wejścia są  zorganizowane z poziomu chodnika. Obecnie z powodu epidemii COVID 19 wejście dla klientów możliwe jest wyłącznie od strony parkingu.

Drzwi do budynku od ul. Św. M. Kolbego oraz od strony parkingu otwierają się automatycznie.

Wewnątrz budynku

Gabinety lekarskie znajdują się na parterze. Z wejścia od ul. Św. M. Kolbego 1 należy kierować się
w stronę lewą, a z wejścia od strony parkingu należy się kierować w stronę prawą. Wewnątrz budynku na parterze, przed korytarzem do gabinetów lekarskich znajdują się drzwi przeciwpożarowe, otwierane przez lekarza orzecznika. W okresie reżimu sanitarnego związanego z epidemią COVID 19 drzwi są na stałe otwarte. Drzwi do gabinetów otwierają lekarze orzecznicy.

Toaleta dla osób z niepełnosprawnością

Toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchu znajduje się na parterze, między Salami Obsługi Klientów.