Uczelnie

W ostatnich latach wspólnie z uczelniami zrealizowaliśmy wiele projektów edukacyjnych dla młodzieży akademickiej. Od kwietnia 2016 r. podpisujemy umowy ramowe o współpracy z uczelniami z całej Polski. Od tamtej pory zawarliśmy formalne porozumienia z niemal osiemdziesięcioma szkołami wyższymi.  Współpracujemy z państwowymi i prywatnymi ośrodkami akademickimi, które  kształcą na kierunkach humanistycznych, ekonomicznych oraz technicznych. Chcemy zaangażować środowisko akademickie w program „Ubezpieczenia społeczne – edukacja z ZUS”. Z każdą uczelnią zakres współpracy określamy indywidualnie.

Uczestniczymy także w programie „Nowoczesne Zarządzanie Biznesem”, który realizuje Centrum Prawa Bankowego i Informacji (CPBiI) we współpracy ze Związkiem Banków Polskich. Jest to jeden z największych programów edukacyjnych w Polsce dla młodzieży akademickiej.

link do powiększenia obrazka - studenci