Zarząd Zakładu

Członek Zarządu nadzorujący Pion Świadczeń i Orzecznictwa

  • Dorota Bieniasz

Nadzór obejmuje w szczególności odpowiedzialność za koordynację prawidłowego i sprawnego realizowania celów, procesów, projektów i wykonywania zadań wchodzących w zakres merytorycznej działalności komórek organizacyjnych Centrali, a także koordynację współpracy pomiędzy nimi.

CZŁONEK ZARZĄDU SPRAWUJE NADZÓR NAD:

Departamentem Orzecznictwa Lekarskiego
Departamentem Prewencji i Rehabilitacji
Departamentem Zasiłków
Departamentem Świadczeń Emerytalno-Rentowych
Departamentem Rent Zagranicznych
oraz Naczelnym Lekarzem Zakładu - w ramach udzielonych przez Prezesa Zakładu umocowań

Członek Zarządu nadzorujący Pion Finansów i Realizacji Dochodów

  • Paweł Jaroszek

Nadzór obejmuje w szczególności odpowiedzialność za koordynację prawidłowego i sprawnego realizowania celów, procesów, projektów i wykonywania zadań wchodzących w zakres merytorycznej działalności podległych komórek organizacyjnych Centrali, a także koordynację współpracy pomiędzy nimi.

CZŁONEK ZARZĄDU SPRAWUJE NADZÓR NAD:

Departamentem Finansów Funduszy
Departamentem Finansów Zakładu
Departamentem Kontroli Płatników Składek
Departamentem Realizacji Dochodów
Departamentem Ubezpieczeń i Składek
oraz Głównym Inspektorem Kontroli Zakładu - w ramach udzielonych przez Prezesa Zakładu umocowań

Członek Zarządu nadzorujący Pion Operacji i Eksploatacji Systemów 

  • Włodzimierz Owczarczyk

Nadzór obejmuje w szczególności odpowiedzialność za koordynację prawidłowego i sprawnego realizowania celów, procesów, projektów i wykonywania zadań wchodzących w zakres merytorycznej działalności podległych komórek organizacyjnych Centrali, a także koordynację współpracy pomiędzy nimi.

CZŁONEK ZARZĄDU SPRAWUJE NADZÓR NAD:

Departamentem Aplikacji Autorskich
Departamentem Eksploatacji Aplikacji
Departamentem Eksploatacji Infrastruktury Informatycznej
Departamentem Rozwoju Usług IT
Departamentem Zarządzania Systemami Informatycznymi
Departamentem Zarządzania Usługami

Członek Zarządu nadzorujący Pion Administracji i Zamówień Publicznych

  • Mariusz Jedynak

Nadzór obejmuje w szczególności odpowiedzialność za koordynację prawidłowego i sprawnego realizowania celów, procesów, projektów i wykonywania zadań wchodzących w zakres merytorycznej działalności podległych komórek organizacyjnych Centrali, a także koordynację współpracy pomiędzy nimi.

CZŁONEK ZARZĄDU SPRAWUJE NADZÓR NAD:

Departamentem Zarządzania Nieruchomościami
Departamentem Administracyjnym
Biurem Poligrafii
Departamentem Zamówień Publicznych
Departamentem Legislacyjno-Prawnym