Ścieżka nawigacji

Dane identyfikacyjne płatnika / ubezpieczonego

Dane identyfikacyjne płatnika / ubezpieczonego

Jeśli podasz nam prawidłowe dane identyfikacyjne, będziemy poprawnie rozliczać Twoje składki. Dlatego ważne jest, abyś jako płatnik składek zawsze podawał takie same dane we wszystkich dokumentach.

Jakie identyfikatory na ZUS ZFA

Podajesz:

  • NIP,
  • REGON.

Jeśli nie masz NIP i REGON lub jednego z nich – podaj PESEL. Gdy nie masz nadanego numeru PESEL – podaj serię i numer paszportu.

Ważne!
Jeśli jesteś płatnikiem składek tylko na własne ubezpieczenia, oprócz NIP i REGON zawsze podawaj też PESEL. Jeśli podasz tylko NIP i REGON, a w zgłoszeniu do ubezpieczeń (ZUS ZUA, ZUS ZZA) – NIP i PESEL lub tylko NIP, to koniecznie zgłoś zmianę na dokumencie ZUS ZIPA.

Jakie identyfikatory na ZUS ZPA

Podajesz:

  • NIP,
  • REGON

lub jeden z nich, jeśli któregoś Ci nie nadano.

Jaka nazwa skrócona – identyfikator nienumeryczny

W dokumentach ubezpieczeniowych podaj nazwę skróconą – taką samą jak we wnioskach CEIDG-1 lub NIP-8. Jeżeli nie masz nazwy skróconej, musisz ją utworzyć. Podawaj ją zawsze na wszystkich dokumentach przesyłanych do ZUS.

Ważne!
Nazwa skrócona nie może zawierać znaków innych niż litery i cyfry, może składać się maksymalnie z 31 znaków.

Jakie dane identyfikacyjne osoby ubezpieczonej

Na dokumentach zgłoszeniowych podaj PESEL osoby ubezpieczonej. Jeśli nie ma ona PESEL-u, podaj serię i numer dowodu osobistego lub paszportu. Ten sam identyfikator podawaj w imiennych raportach miesięcznych.