Ścieżka nawigacji

Wnioski

Wnioski

Poniżej zamieszczone zostały aktualne formularze wniosków i oświadczeń, których można używać w korespondencji formalnej z ZUS po ich wydrukowaniu i wypełnieniu. Obszerniejsze z nich zawierają szczegółowe pouczenia co do sposobów ich wypełnienia. Formularze opublikowane są w formacie dokumentów PDF.

Wnioski

Wnioski

 • Symbol

  Nazwa wniosku

 • OL-2

  Wniosek OL-2

  Wniosek pracodawcy o kontrolę zaświadczenia lekarskiego
  Aktualizacja formularza: 21 grudnia 2023 r.
  Wniosek dostępny na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS

 • OL-FZLA

  Wniosek OL-FZLA

  Wniosek w sprawie upoważnienia do wystawiania zaświadczeń lekarskich
  Aktualizacja formularza: 1 grudnia 2023 r.
  Wniosek dostępny na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS

 • OL-13

  Wniosek OL-13

  Wniosek o wydanie orzeczenia w sprawie choroby przewlekłej
  Publikacja formularza: 30 listopada 2020 r.

 • OL-10

  Wywiad zawodowy OL-10

  Wywiad zawodowy
  Aktualizacja formularza: 5 listopada 2021 r.

 • OL-36

  Kwestionariusz OL-36

  Kwestionariusz oceny stanu zdrowia (wypełnienie jest opcjonalne)
  Aktualizacja formularza: 25 lutego 2019 r.
  Zastąpił formularz N-36

 • OL-3

  Wniosek OL-3

  Wniosek o wydanie kopii orzeczenia lekarza orzecznika lub komisji lekarskiej
  Aktualizacja formularza: 18 stycznia 2019 r.
  Wniosek dostępny na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS

 • OL-4

  Sprzeciw OL-4

  Sprzeciw wobec orzeczenia lekarza orzecznika
  Aktualizacja formularza: 18 stycznia 2019 r.
  Wniosek dostępny na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS