Ścieżka nawigacji

Nie masz profilu na PUE ZUS. Sam wypłacasz zasiłek opiekuńczy swoim pracownikom

Nie masz profilu na PUE ZUS. Sam wypłacasz zasiłek opiekuńczy swoim pracownikom

 • Rozwiń menu Zwiń menu Twój pracownik otrzymał zaświadczenie lekarskie e-ZLA albo zaświadczenie lekarskie w trybie alternatywnym

  Twój pracownik otrzymał zaświadczenie lekarskie e-ZLA albo zaświadczenie lekarskie w trybie alternatywnym

  Do wypłaty zasiłku opiekuńczego pracownik składa Ci:

  • zaświadczenie, które otrzymał od lekarza (wydruk e-ZLA albo zaświadczenie lekarskie w trybie alternatywnym) oraz
  • wniosek o zasiłek opiekuńczy na druku Z-15A – jeśli opiekuje się dzieckiem,
  • wniosek o zasiłek opiekuńczy na druku Z-15B – jeśli opiekuje się innym niż dziecko chorym członkiem rodziny.

  Wniosek jest dostępny w wersji „do wypełnienia i wydrukowania” na stronie www.zus.pl.

  Ważne!

  Jeśli pracownik otrzymał kolejne zaświadczenie lekarskie za nieprzerwany okres z tytułu sprawowania opieki nad tym samym chorym dzieckiem lub tym samym chorym członkiem rodziny innym niż dziecko, nie składa Ci wniosku o zasiłek opiekuńczy, o ile okoliczności podane we wcześniejszym wniosku nie zmieniły się.

  Jeśli - jako płatnik składek - nie masz profilu na portalu PUE ZUS, zaświadczenia e-ZLA Twoich pracowników nie są do Ciebie przekazywane.

  Informacja, że nie masz profilu na portalu PUE ZUS, jest udostępniana lekarzowi.