Ścieżka nawigacji

Unieważnienie druków ZUS ZLA

Unieważnienie druków ZUS ZLA

Informujemy, że unieważniliśmy wszystkie papierowe druki zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy (ZUS ZLA), które są nadal w posiadaniu lekarzy, a nie zostały zwrócone do ZUS.

Nie ma konieczności zwrotu tych druków do ZUS.

Przypominamy również, że aktualnie obowiązują elektroniczne zwolnienia lekarskie (e-ZLA). Jeśli wystawienie zaświadczenia lekarskiego w postaci elektronicznej (e-ZLA) nie jest możliwe - np. z powodu braku dostępu do Internetu - należy wystawić zaświadczenie lekarskie na formularzu wydrukowanym wcześniej z systemu teleinformatycznego. Tak wystawione zaświadczenie należy przekazać pacjentowi w dniu badania.