Ścieżka nawigacji

Menu nawigacji

Umowa z Turcją o zabezpieczeniu społecznym - gdzie możesz uzyskać więcej informacji

Umowa z Turcją o zabezpieczeniu społecznym - gdzie możesz uzyskać więcej informacji

Gdzie uzyskasz informacje o polskich emeryturach i rentach

Informacje dotyczące polskich świadczeń możesz uzyskać:

 • w najbliższej placówce ZUS,
 • na stronie internetowej www.zus.pl,
 • w I Oddziale ZUS w Łodzi 
  w Wydziale Realizacji Umów Międzynarodowych

  ul. Zamenhofa 2
  90-431 Łódź
 • w Centrali ZUS
  w Departamencie Rent Zagranicznych

  ul. Szamocka 3, 5
  e-mail: drz@zus.pl
  01-748 Warszawa