Ułatwienia dla osób z niepełnosprawnością ruchu w Oddziale ZUS we Wrocławiu

Obsługa klientów

Klienci są obsługiwani we Wrocławiu w dwóch salach obsługi klientów w budynku przy ul. Pretficza 9-11. W jednej sali są obsługiwani płatnicy składek, osoby ubezpieczone i lekarze. W drugiej sali możesz załatwić sprawy emerytalno-rentowe i zasiłkowe.

Sala do obsługi płatników składek, osób ubezpieczonych i lekarzy znajduje się przy wejściu C                      

Miejsca parkingowe

Bezpośrednio przed wejściem do budynku od ul. Energetycznej są wyznaczone dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością. Kolejne dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością są wyznaczone przy wejściu głównym  do budynku od ul. Pretficza 9-11.

Wejście do budynku

Osoby z niepełnosprawnością ruchu mogą dostać się do budynku wejściem C od ul. Energetycznej, róg ul. Pretficza. Przy wejściu znajduje się pochylnia.

Drzwi wejściowe do budynku

Pierwsze drzwi wejściowe do budynku otwierają się automatycznie, drugie są drzwiami wahadłowymi. Przy wejściu do budynku znajduje się dzwonek ze znakiem wózka inwalidzkiego oraz informacją "POMOC DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH". Naciśnij dzwonek, aby uzyskać pomoc w otwarciu drzwi.   

Wewnątrz budynku

Sala obsługi klientów znajduje się na parterze, na wprost wejścia do budynku. Drzwi do sali są otwarte podczas godzin wyznaczonych na obsługę. Wewnątrz budynku nie ma barier budowalnych.

Toaleta dla osób z niepełnosprawnością

Toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchu znajduje się po lewej stronie od wejścia C do budynku, w pobliżu sali obsługi klientów.

Sala do obsługi spraw emerytalno-rentowych i zasiłkowych znajduje się przy wejściu A

Miejsca parkingowe

W pobliżu budynku przy ul. Energetycznej - w odległości około 50 metrów od sali obsługi klientów - są wyznaczone dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością. Kolejne dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością są wyznaczone przy wejściu głównym  do budynku od ul. Pretficza 9-11.

Wejście do budynku

Osoby z niepełnosprawnością ruchu mogą dostać się do budynku wejściem A od ul. Energetycznej. Przy wejściu znajduje się pochylnia.

Drzwi wejściowe do budynku

Pierwsze drzwi wejściowe do budynku otwierają się automatycznie, drugie są drzwiami przeciwpożarowymi i nie otwierają się automatycznie. Przy wejściu do budynku znajduje się dzwonek ze znakiem wózka inwalidzkiego oraz informacją "POMOC DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH". Naciśnij dzwonek, aby uzyskać pomoc w otwarciu drzwi.  

Wewnątrz budynku

Sala obsługi klientów znajduje się na parterze, na prawo od wejścia do budynku. Drzwi do sali są drzwiami przeciwpożarowymi i nie otwierają się automatycznie. Aby uzyskać pomoc w otwarciu drzwi, zwróć się do pracownika stanowiska informacji ogólnej. Wewnątrz budynku nie ma barier budowalnych.

Toaleta dla osób z niepełnosprawnością

Toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchu znajduje się po prawej stronie od wejścia A do budynku, w pobliżu sali obsługi klientów.

Jednostki podległe:

 

 • Rozwiń menu Zwiń menu I Inspektorat we Wrocławiu

  Obsługa klientów

  Klienci są obsługiwani we Wrocławiu w budynku przy ul. Reymonta 4/6.

   

  Miejsca parkingowe

  Na dziedzińcu wewnętrznym budynku przy ul. Reymonta 4/6, w pobliżu wejścia są wyznaczone dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością. Na dziedziniec możesz wjechać od ul. Reymonta 4/6.

   

  Wejście do budynku

  Osoby z niepełnosprawnością ruchu mogą dostać się do budynku wejściem od ul. Reymonta 4/6 (od strony dziedzińca wewnętrznego). Wejście jest zorganizowane z poziomu chodnika.  

   

  Drzwi wejściowe do budynku

  Drzwi wejściowe do budynku otwierają się automatycznie.

   

  Wewnątrz budynku

  Sala obsługi klientów znajduje się na parterze, na lewo od wejścia do budynku. Drzwi do sali nie otwierają się automatycznie. Wewnątrz budynku, na filarze po prawej stronie przy wejściu znajduje się dzwonek ze znakiem wózka inwalidzkiego oraz informacją „POMOC DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH”. Naciśnij dzwonek, aby uzyskać pomoc w otwarciu drzwi.

   

  Toaleta dla osób z niepełnosprawnością

  Toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchu znajduje się po prawej stronie od wejścia do budynku, w pobliżu sali obsługi klientów.

 • Rozwiń menu Zwiń menu II Inspektorat we Wrocławiu

  Obsługa  klientów

  Klienci są obsługiwani we Wrocławiu na parterze budynku przy ul. Litomskiej 36.

  Ważne! Osoby, które otrzymały skierowanie na badanie lekarskie są obsługiwane na pierwszym piętrze budynku.  Skorzystaj z windy, która znajduje się na wprost wejścia do budynku.

   

  Miejsca parkingowe

  Na parkingu ZUS przy ul. Poznańskiej są wyznaczone dwa miejsca postojowe dla osób z niepełnosprawnością. Kolejne dwa miejsca postojowe dla osób z niepełnosprawnością są wyznaczone przy ul. Litomskiej 36.

   

  Wejście do budynku

  Osoby z niepełnosprawnością ruchu mogą dostać się do budynku od ul. Poznańskiej oraz ul. Litomskiej 36. Przy wejściu do budynku znajduje się pochylnia.

   

  Drzwi wejściowe do budynku

  Drzwi wejściowe do budynku otwierają się automatycznie. Przy wejściu do budynku znajduje się dzwonek ze znakiem wózka inwalidzkiego oraz informacją "POMOC DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH". Jeżeli nastąpi awaria mechanizmu, który pozwala na automatyczne otwarcie drzwi, naciśnij dzwonek, aby uzyskać pomoc w ich otwarciu.  

   

  Wewnątrz budynku

  Sala obsługi klientów znajduje się na parterze. Wewnątrz budynku nie ma barier budowalnych. Drzwi do sali nie otwierają się automatycznie. Aby uzyskać pomoc w otwarciu drzwi, zwróć się do pracownika stanowiska informacji ogólnej.

   

  Toaleta dla osób z niepełnosprawnością

  Toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchu znajduje się w strefie zamkniętej. Aby dostać się do toalety, zwróć się do pracownika ochrony.

 • Rozwiń menu Zwiń menu Inspektorat w Oleśnicy

  Obsługa klientów

  Klienci są obsługiwani w Oleśnicy w budynku przy ul. Lwowskiej 38 (w części dobudowanej).

   

  Miejsca parkingowe

  Przed budynkiem przy ul. Lwowskiej 38 jest wyznaczone jedno miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością. Kolejne trzy miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością są wyznaczone w pobliżu budynku, na przylegającym do niego parkingu.

   

  Wejście do budynku

  Osoby z niepełnosprawnością ruchu mogą dostać się do budynku wejściem przy ul. Lwowskiej 38, od strony parkingu. Przy wejściu znajduje się pochylnia.

   

  Drzwi wejściowe do budynku

  Drzwi wejściowe do budynku otwierają się automatycznie. Przy wejściu do budynku znajduje się dzwonek ze znakiem wózka inwalidzkiego oraz informacją "POMOC DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH". Jeżeli nastąpi awaria mechanizmu, który pozwala na automatyczne otwarcie drzwi, naciśnij dzwonek, aby uzyskać pomoc w ich otwarciu.  

   

  Wewnątrz budynku

  Sala obsługi klientów znajduje się na parterze, w części dobudowanej do budynku głównego. Wewnątrz budynku nie ma barier budowalnych. Wszystkie drzwi na drodze do sali otwierają się automatycznie.

   

  Toaleta dla osób z niepełnosprawnością

  Toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchu znajduje się po prawej stronie od wejścia, w przedsionku budynku sali obsługi klientów.

 • Rozwiń menu Zwiń menu Inspektorat w Oławie

  Obsługa klientów

  Klienci są obsługiwani w Oławie w budynku przy ul. Kasprowicza 34.

   

  Miejsca parkingowe

  Przed budynkiem przy ul. Kasprowicza, po lewej stronie od głównego wejścia, są wyznaczone dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

   

  Wejście do budynku

  Osoby  z niepełnosprawnością ruchu mogą dostać się  do budynku wejściem przy ul. Kasprowicza. Wejście jest zorganizowane z poziomu chodnika.

   

  Drzwi wejściowe do budynku

  Drzwi wejściowe otwierają się automatycznie. Przy wejściu do budynku znajduje się dzwonek ze znakiem wózka inwalidzkiego oraz informacją "POMOC DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH". Jeżeli nastąpi awaria mechanizmu, który pozwala na automatyczne otwarcie drzwi, naciśnij dzwonek, aby uzyskać pomoc w ich otwarciu.  

   

  Wewnątrz budynku

  Sala obsługi klientów znajduje się na parterze, na wprost wejścia do budynku.  Wszystkie drzwi na drodze do sali otwierają się automatycznie.

   

  Toaleta dla osób z niepełnosprawnością

  Toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchu znajduje  się po lewej stronie od wejścia do budynku, w pobliżu sali obsługi  klientów.   

 • Rozwiń menu Zwiń menu Inspektorat w Trzebnicy

  Obsługa klientów

  Klienci są obsługiwani w Trzebnicy w budynku przy ul. Wojska Polskiego 1b.

   

  Miejsca parkingowe

  Przed budynkiem przy ul. Wojska Polskiego są wyznaczone dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

   

  Wejście do budynku

  Osoby z niepełnosprawnością ruchu mogą dostać się do budynku wejściem głównym od ul. Wojska Polskiego. Przy wejściu znajduje się pochylnia.

  Możesz także skorzystać z wejścia do budynku, które znajduje się od strony parkingu, na dziedzińcu wewnętrznym. Wejście jest zorganizowane z poziomu chodnika. 

   

  Drzwi wejściowe do budynku

  Drzwi wejściowe do budynku  otwierają się automatycznie. Przy wejściu do budynku znajduje się dzwonek ze znakiem wózka inwalidzkiego oraz informacją "POMOC DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH". Jeżeli nastąpi awaria mechanizmu, który pozwala na automatyczne otwarcie drzwi, naciśnij dzwonek, aby uzyskać pomoc w ich otwarciu.  

   

  Wewnątrz budynku       

  Sala obsługi klientów znajduje się na parterze, na wprost wejścia do budynku.

   

  Toaleta dla osób z niepełnosprawnością

  Toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchu znajduje się po lewej stronie od wejścia do budynku, w pobliżu sali obsługi klientów.

 • Rozwiń menu Zwiń menu Biuro Terenowe w Miliczu

  Obsługa wszystkich klientów

  Klienci są obsługiwani w Miliczu w budynku przy ul. Kościuszki 22.

   

  Miejsca parkingowe

  Za budynkiem przy ul. Kościuszki 22 jest wyznaczone jedno miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością. Wjedź od prawej strony budynku.  

   

  Wejście do budynku

  Osoby z niepełnosprawnością ruchu mogą dostać się do budynku wejściem od ul. Kościuszki 22. Wejście jest zorganizowane z poziomu chodnika.

   

  Drzwi wejściowe do budynku

  Drzwi wejściowe do budynku nie otwierają się automatycznie. W pobliżu drzwi  znajduje się dzwonek ze znakiem wózka inwalidzkiego oraz informacją „POMOC DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH”. Naciśnij dzwonek, aby uzyskać pomoc w otwarciu drzwi.  

   

  Wewnątrz budynku

  Sala obsługi klientów znajduje się na parterze. Wewnątrz budynku nie ma barier budowlanych.

   

  Toaleta dla osób z niepełnosprawnością

  W  budynku nie ma toalety przystosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchu.

 • Rozwiń menu Zwiń menu Biuro Terenowe w Strzelinie

  Obsługa klientów

  Klienci są obsługiwani w Strzelinie w budynku przy ul. Dzierżoniowskiej 14.

   

  Miejsca parkingowe

  Za budynkiem przy  ul. Dzierżoniowskiej  14 jest wyznaczone jedno miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością. Wjedź na parking drogą wewnętrzną, na lewo od budynku. Możesz też skorzystać z ogólnodostępnych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością wyznaczonych przy Centrum Handlowym, po lewej stronie od wejścia głównego, w odległości około 60 metrów. 

   

  Wejście do budynku

  Osoby z niepełnosprawnością ruchu mogą dostać się do budynku wejściem przy ul. Dzierżoniowskiej 14. Przy wejściu do budynku znajduje się pochylnia.

  Możesz także skorzystać z wejścia do budynku, które znajduje się w pobliżu parkingu.  

   

  Drzwi wejściowe do budynku

  Drzwi przy wejściu do budynku przy ul. Dzierżoniowskiej otwierają się automatycznie.

  Drzwi przy wejściu od strony parkingu nie otwierają się automatycznie. Przy drzwiach znajduje się dzwonek z  informacją „POMOC DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH”. Naciśnij dzwonek, aby uzyskać pomoc w otwarciu drzwi.

   

  Wewnątrz budynku

  Sala  obsługi klientów znajduje się na parterze, po lewej stronie od wejścia do budynku. Drzwi  do sali są otwarte podczas godzin wyznaczonych na obsługę.  

   

  Toaleta dla osób z niepełnosprawnością

  Toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchu znajduje się na parterze  budynku, po prawej stronie od wejścia.

 • Rozwiń menu Zwiń menu Biuro Terenowe w Sycowie

  Obsługa klientów

  Klienci są obsługiwani w budynku w Sycowie przy ul. Wałowej 16.

   

  Miejsce parkingowe

  Przed budynkiem nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością.  Najbliższe miejsca parkingowe ogólnodostępne znajdują się około 100 m od budynku, na rynku w Sycowie, ul. Ks. Rudy 1.

   

  Wejście do budynku

  Osoby z niepełnosprawnością ruchu mogą dostać się do budynku wejściem przy ul. Wałowej. Przy wejściu znajduje się pochylnia.

   

  Drzwi wejściowe do budynku

  Drzwi wejściowe do budynku nie otwierają się automatycznie. W otwarciu drzwi pomoże Ci pracownik sali obsługi klientów.  

   

  Wewnątrz budynku

  Sala obsługi klientów znajduje się na parterze.

   

  Toaleta dla osób z niepełnosprawnością

  W budynku nie ma toalety przystosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchu.

 • Rozwiń menu Zwiń menu Biuro Terenowe w Środzie Śląskiej

  Obsługa klientów

  Klienci są obsługiwani  w Środzie Śląskiej w budynku przy ul. Kolejowej 28.

   

  Miejsca parkingowe

  Po lewej stronie budynku przy ul. Kolejowej 28 są wyznaczone dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

   

  Wejście do budynku

  Osoby z niepełnosprawnością ruchu mogą dostać się do budynku wejściem od ul. Kolejowej. Przy wejściu znajduje się pochylnia, na którą wjedziesz od strony miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób z niepełnosprawnością.

   

  Drzwi wejściowe do budynku

  Drzwi wejściowe do budynku otwierają się automatycznie. W pobliżu drzwi znajduje się dzwonek z informacją „POMOC DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH”. Jeżeli nastąpi awaria mechanizmu, który pozwala na automatyczne otwarcie drzwi, naciśnij dzwonek, aby uzyskać pomoc w  ich otwarciu.  

   

  Wewnątrz budynku

  Klienci są obsługiwani w pokojach, które znajdują się na parterze. Drzwi  do pokoi są otwarte podczas godzin wyznaczonych na obsługę.

   

  Toaleta dla osób z niepełnosprawnością

  Toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchu znajduje się po lewej stronie od wejścia, w pobliżu stanowisk obsługi  klientów.

 • Rozwiń menu Zwiń menu Biuro Terenowe w Wołowie

  Obsługa klientów

  Klienci są obsługiwani w Wołowie w budynku przy ul. Aleja Niepodległości 9.      

   

  Miejsca parkingowe

  Przy budynku na ul. Aleja Niepodległości 9,  po prawej stronie, na parkingu wewnętrznym jest wyznaczone jedno miejsce postojowe dla osób z niepełnosprawnością.

   

  Wejście do budynku

  Osoby z niepełnosprawnością ruchu mogą dostać się do budynku wejściem od ul. Aleja Niepodległości 9. Skorzystaj z platformy, która znajduje się przy wejściu.  Przy bramie wejściowej jest dzwonek ze znakiem wózka inwalidzkiego oraz informacją „Pomoc dla niepełnosprawnych”. Naciśnij dzwonek, aby uzyskać pomoc w uruchomieniu platformy.

   

  Drzwi wejściowe do budynku

  Drzwi wejściowe do budynku otwierają się automatycznie.

   

  Wewnątrz budynku

  Obsługa klientów jest realizowana w trzech połączonych ze sobą pokojach. Pokoje te znajdują się na parterze, przy wejściu do budynku. Na drodze do pokoi, w których są obsługiwani klienci nie ma barier budowlanych. Drzwi do pokoi są otwarte w czasie godzin wyznaczonych na obsługę.

   

  Toaleta dla osób z niepełnosprawnością

  Toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchu znajduje się po prawej stronie od wejścia głównego, w pobliżu stanowisk obsługi klientów.