Ścieżka nawigacji

e-ZLA – informacje dla płatników składek

e-ZLA – informacje dla płatników składek

Jeżeli Twojemu pracownikowi (ubezpieczonemu z innego tytułu, np. zleceniobiorcy) zasiłki wypłaca ZUS, za każdym razem potrzebny jest wniosek o zasiłek. W czasie trwania ubezpieczenia składasz wniosek o zasiłek w imieniu Twojego pracownika.

Wnioskiem tym jest, w przypadku:

  • pierwszego zwolnienia - zaświadczenie płatnika składek Z-3, albo odpowiednio Z-3a,
  • zwolnienia za dalszy nieprzerwany okres niezdolności do pracy – zaświadczenie płatnika składek Z-3/Z-3a albo zaświadczenie płatnika składek ZAS-12.

Wniosek o zasiłek składasz w ZUS:

  • jeśli masz profil na PUE ZUS – w terminie 7 dni od dnia otrzymania zwolnienia lekarskiego na profilu,
  • jeśli nie masz profilu na PUE ZUS – w terminie 7 dni od dnia, w którym otrzymałeś od pracownika/ubezpieczonego wydruk e-ZLA.

Więcej szczegółów znajdziesz poniżej.