Ścieżka nawigacji

Prawo do świadczenia przedemerytalnego oraz termin jego wypłaty

Prawo do świadczenia przedemerytalnego oraz termin jego wypłaty

Spełniasz warunki do przyznania świadczenia przedemerytalnego? Dowiedz się, od kiedy przysługuje Ci prawo do świadczenia przedemerytalnego i w jakim terminie będziemy Ci je wypłacać.

Od kiedy przysługuje prawo do świadczenia przedemerytalnego

Gdy ustalimy Ci prawo do świadczenia przedemerytalnego, będzie Ci ono przysługiwało od następnego dnia po tym, w którym złożyłeś wniosek o takie świadczenie wraz z wymaganymi dokumentami.

Czy można wycofać wniosek o przyznanie świadczenia przedemerytalnego

Wniosek możesz wycofać w ciągu miesiąca od otrzymania decyzji. Po upływie tego czasu decyzja jest prawomocna (chyba że się od niej odwołałeś).

Kiedy będziemy wypłacać Ci świadczenie przedemerytalne

Zarówno świadczenie przedemerytalne, jak i zasiłek przedemerytalny będziemy wypłacać Ci  pierwszego dnia miesiąca, który przypada po tym miesiącu, za który przysługuje Ci świadczenie lub zasiłek przedemerytalny.

Podstawa prawna:

Art. 7 ust. 1 i 11 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych