Ścieżka nawigacji

Seminarium Techniczne ISSA na temat komunikacji

Seminarium Techniczne ISSA na temat komunikacji

W dniach 29-30 października 2018 r. w Centrali ZUS odbyło się Seminarium Techniczne ISSA na temat komunikacji.

Seminarium otworzyli Bartosz Marczuk, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, Prof. Gertruda Uścińska, Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Dominique La Salle, Dyrektor Międzynarodowego Stowarzyszenia Zabezpieczenia Społecznego. W słowie otwierającym to seminarium każda z tych osób mocno podkreśliła znaczenie komunikacji w zabezpieczeniu społecznym oraz rolę instytucji zabezpieczenia społecznego w komunikacji jako pośrednika pomiędzy władzą ustawodawczą a wszystkimi uczestnikami zabezpieczenia społecznego.

Seminarium zostało podzielone na 5 sesji. Prelegenci omówili kwestie dotyczące skuteczności strategii komunikacji w instytucjach zabezpieczenia społecznego, budowaniu społecznego poparcia i zaufania do zabezpieczenia społecznego, dostosowywanie przekazu do odbiorcy, o zrozumiałym języku i o właściwym doborze kanałów komunikacji do poszczególnych grup klientów oraz o komunikacji w sytuacjach kryzysowych. Ostatnia sesja została poświęcona wykorzystaniu nowych technologii w komunikacji, w tym używania mediów społecznościowych, wyzwania i korzyści z ich wykorzystywania, a także oczekiwań naszych klientów co do kanałów komunikowania się i przekazywania informacji.

W trakcie wszystkich sesji uczestnicy mieli możliwość zabrać głos w dyskusji, zadawać pytania ekspertom oraz wymienić się doświadczeniem, do czego już na początku Seminarium byli zachęcani przez Dominique’a La Salle, dyrektora Międzynarodowego Stowarzyszenia Zabezpieczenia Społecznego.

Wydarzenie pokazało z jakimi trudnościami muszą się mierzyć i przed jakimi wyzwaniami stają obecnie instytucje zabezpieczenia społecznego, w tym także Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Jest to też próba otwarcia debaty publicznej o roli mediów społecznościowych w sferze zabezpieczenia społecznego i funkcjonowania tych instytucji. Wysiłek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w organizacji tego wydarzenia oraz zaangażowanie pracowników ZUS zostało szczególnie docenione przez kierownictwo Międzynarodowego Stowarzyszenia Zabezpieczenia Społecznego (ISSA).