Ścieżka nawigacji

Menu nawigacji

Kto może skorzystać z Porozumienia między rządami Polski i Quebecu

Kto może skorzystać z Porozumienia między rządami Polski i Quebecu

Pracowałeś w Polsce i w kanadyjskiej prowincji Quebec i chcesz się ubiegać o emeryturę lub rentę? Dowiedz się, jakie korzyści wynikają dla Ciebie z porozumienia o zabezpieczeniu społecznym między rządami Polski i Quebecu.

Porozumienie o zabezpieczeniu społecznym między rządami Polski i Quebecu weszło w życie 1 września 2018 r. (plik pdf 3,41 mb) Porozumienie jest skierowane do osób, które pracowały w Polsce i w Quebecu, i chcą ubiegać się o emeryturę lub rentę.

Jaka jest relacja między porozumieniem z Quebekiem a umową z Kanadą

Quebec to prowincja Kanady, która ma własny system zabezpieczenia społecznego. Podstawą tego systemu jest „Plan emerytalno-rentowy Quebecu” (Quebec Pension Plan). Do tego planu wpływają składki za okresy pracy na terenie prowincji Quebec.

Porozumienie o zabezpieczeniu społecznym między rządem Polski i Quebecu uzupełnia umowę o zabezpieczeniu społecznym między Polską a Kanadą (plik pdf 86,0 kb), która weszła w życie w październiku 2009 r. 

Ważne!
Jeśli masz przyznaną emeryturę z ZUS na podstawie umowy z Kanadą, to przepisy porozumienia z Quebekiem nie zmieniają wysokości tego świadczenia. Okresy quebeckie zostały już potwierdzone przez instytucję kanadyjską jako okresy kanadyjskie. Dlatego jeśli masz już ustalone świadczenie na podstawie umowy z Kanadą, nie musisz składać wniosku o przeliczenie wysokości Twojego świadczenia z ZUS w związku z wejściem w życie porozumienia z Quebekiem.

Która instytucja przyzna Ci emeryturę lub rentę, jeśli pracowałeś w Polsce i w Quebecu

Jeśli pracowałeś w Polsce i w Quebecu, możesz otrzymywać dwie emerytury lub renty – od nas oraz z qubeckiej instytucji ubezpieczeniowej. Musisz jednak spełnić warunki do przyznania tych świadczeń, które są określone w przepisach obowiązujących w Polsce oraz w Quebec.

Ważne!
My wypłacimy Ci emeryturę lub rentę za okresy ubezpieczenia w Polsce, natomiast quebecka instytucja wypłaci Ci świadczenie za okresy pracy w prowincji Quebec. Za okresy zamieszkania w Kanadzie może przysługiwać Ci też emerytura na podstawie przepisów kanadyjskich.