Ścieżka nawigacji

ZUS realizuje projekty ze środków UE

ZUS realizuje projekty ze środków UE

lpgo UE i funduszu społecznego

Zakład Ubezpieczeń Społecznych od lat ukierunkowuje swoje działania na systematyczne podnoszenie jakości świadczonych usług dla klientów, tak płatników, ubezpieczonych, jak i świadczeniobiorców. Aby móc realizować takie proklienckie podejście kompleksowo i na skalę ogólnopolską niezbędne są duże nakłady finansowe. Taką możliwość dały fundusze strukturalne Unii Europejskiej w perspektywie budżetowej 2007 – 2013. Dlatego już od 2007 roku Zakład rozpoczął aktywne działania mające na celu pozyskanie dodatkowych środków dla sfinansowania planowanych przedsięwzięć.

W efekcie złożonych aplikacji Zakład pozyskał blisko 330 mln zł dofinansowania z UE i na przestrzeni lat 2007 – 2015 zrealizował z sukcesem 6 projektów o łącznej wartości prawie 336 mln zł. Ten potężny, dodatkowy strumień finansów pozwolił na zrealizowanie inwestycji o charakterze modernizacyjnym w sferze technologicznej, zarządczej i funkcjonalnej organizacji. Tylko bowiem poprzez modernizację we wszystkich sferach działalności i funkcjonowania Zakładu w ostatecznym rozrachunku możliwe jest osiągnięcie podstawowego celu ZUS, jakim jest poprawa jakości świadczonych usług.

Szczególnym wyzwaniem było utworzenie Platformy Usług Elektronicznych (PUE), czyli pierwszego ogólnopolskiego e-urzędu. Dzięki tej wygodnej formie kontaktu z ZUS klienci mogą zrealizować większość spraw związanych z ubezpieczeniami społecznymi przez Internet: uzyskać informacje o ubezpieczeniach, świadczeniach i płatnościach, złożyć i odebrać niezbędne dokumenty oraz rozliczycie składki (ePłatnik).  Dzięki portalowi PUE klienci mogą  sprawdzić swoje dane zapisane na indywidualnym koncie w ZUS, śledzić stan swoich spraw i otrzymywać powiadomienia e-mail lub SMS oraz rezerwować wizyty w placówce ZUS. Dla każdej grupy klientów przygotowano specjalny panel ułatwiający załatwienie specyficznych dla nich spraw. I tak ubezpieczony może w swoim panelu sprawdzić stan konta ubezpieczonego, informacje o ubezpieczeniach, do których go zgłoszono, i podstawach wymiaru składek wykazanych w dokumentach rozliczeniowych złożonych przez pracodawcę. Ma też dostęp do kalkulatora emerytalnego, który wyliczy prognozowaną emeryturę.  Świadczeniobiorcy, tj. emeryci, renciści sprawdzą informacje o przyznanych i wypłacanych świadczeniach i mają wgląd do formularzy PIT. Płatnicy składek dzięki własnemu panelowi zweryfikują należne składki i wpłaty jakie dotychczas poczynili, zyskują też stały wgląd do informacji ZUS o osobach, które zgłosili do ubezpieczeń.

Dla przedsiębiorców przeznaczono także aplikację ePłatnik (internetowy odpowiednik programu Płatnik), dzięki której przez portal PUE można m.in. zgłosić osoby do ubezpieczeń i rozliczyć składki.

Projekty zrealizowane w Perspektywie Finansowej 2007 - 2013:

L.p. Nazwa projektu Źródło dofinansowania
(Program)
Termin realizacji Wartość projektu
(mln PLN)
Dofinansowanie UE
(mln PLN)
Dofinansowanie UE
(%)
1 Platforma usług elektronicznych dla klientów ZUS (PUE) Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2014 157,05 155,02 98,71%
2 Rozwój systemu informatycznego ZUS wspomagającego udostępnianie e-usług Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2008-2015 152,2 151,75 99,70%
3 Poprawa jakości usług świadczonych przez ZUS na rzecz przedsiębiorców Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2009-2014 16,74 16,74 100,00%
4 Termomodernizacja budynków siedziby O/ZUS w Słupsku Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego 2012-2013 3,3 1,73 52,42%
5 Remont budynku I/ZUS we Włocławku Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2009-2011 1,92 0,63 32,81%
6 Termomodernizacja budynków administrowanych przez O/ZUS w Gorzowie Wlkp. Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubuskiego 2008-2012 4,12 2,47 59,95%
  Razem     335,33 328,34 97,92%