Ścieżka nawigacji

ZUS realizuje projekty ze środków UE

ZUS realizuje projekty ze środków UE

lpgo UE i funduszu społecznego

Zakład Ubezpieczeń Społecznych od lat ukierunkowuje swoje działania na systematyczne podnoszenie jakości świadczonych usług dla klientów, tak płatników, ubezpieczonych, jak i świadczeniobiorców. Aby móc realizować takie proklienckie podejście kompleksowo i na skalę ogólnopolską niezbędne są duże nakłady finansowe. Taką możliwość dały fundusze strukturalne Unii Europejskiej w perspektywie budżetowej 2007 – 2013. Dlatego już od 2007 roku Zakład rozpoczął aktywne działania mające na celu pozyskanie dodatkowych środków dla sfinansowania planowanych przedsięwzięć.

W efekcie złożonych aplikacji Zakład pozyskał blisko 330 mln zł dofinansowania z UE i na przestrzeni lat 2007 – 2015 zrealizował z sukcesem 6 projektów o łącznej wartości prawie 336 mln zł. Ten potężny, dodatkowy strumień finansów pozwolił na zrealizowanie inwestycji o charakterze modernizacyjnym w sferze technologicznej, zarządczej i funkcjonalnej organizacji. Tylko bowiem poprzez modernizację we wszystkich sferach działalności i funkcjonowania Zakładu w ostatecznym rozrachunku możliwe jest osiągnięcie podstawowego celu ZUS, jakim jest poprawa jakości świadczonych usług.

Szczególnym wyzwaniem było utworzenie Platformy Usług Elektronicznych (PUE), czyli pierwszego ogólnopolskiego e-urzędu. Dzięki tej wygodnej formie kontaktu z ZUS klienci mogą zrealizować większość spraw związanych z ubezpieczeniami społecznymi przez Internet: uzyskać informacje o ubezpieczeniach, świadczeniach i płatnościach, złożyć i odebrać niezbędne dokumenty oraz rozliczycie składki (ePłatnik).  Dzięki portalowi PUE klienci mogą  sprawdzić swoje dane zapisane na indywidualnym koncie w ZUS, śledzić stan swoich spraw i otrzymywać powiadomienia e-mail lub SMS oraz rezerwować wizyty w placówce ZUS. Dla każdej grupy klientów przygotowano specjalny panel ułatwiający załatwienie specyficznych dla nich spraw. I tak ubezpieczony może w swoim panelu sprawdzić stan konta ubezpieczonego, informacje o ubezpieczeniach, do których go zgłoszono, i podstawach wymiaru składek wykazanych w dokumentach rozliczeniowych złożonych przez pracodawcę. Ma też dostęp do kalkulatora emerytalnego, który wyliczy prognozowaną emeryturę.  Świadczeniobiorcy, tj. emeryci, renciści sprawdzą informacje o przyznanych i wypłacanych świadczeniach i mają wgląd do formularzy PIT. Płatnicy składek dzięki własnemu panelowi zweryfikują należne składki i wpłaty jakie dotychczas poczynili, zyskują też stały wgląd do informacji ZUS o osobach, które zgłosili do ubezpieczeń.

Dla przedsiębiorców przeznaczono także aplikację ePłatnik (internetowy odpowiednik programu Płatnik), dzięki której przez portal PUE można m.in. zgłosić osoby do ubezpieczeń i rozliczyć składki.

Projekty zrealizowane w Perspektywie Finansowej 2007 - 2013:

L.p. Nazwa projektu Źródło dofinansowania
(Program)
Termin realizacji Wartość projektu
(mln PLN)
Dofinansowanie UE
(mln PLN)
Dofinansowanie UE
(%)
1Platforma usług elektronicznych dla klientów ZUS (PUE)Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka2007-2014157,05155,0298,71%
2Rozwój systemu informatycznego ZUS wspomagającego udostępnianie e-usługProgram Operacyjny Innowacyjna Gospodarka2008-2015152,2151,7599,70%
3Poprawa jakości usług świadczonych przez ZUS na rzecz przedsiębiorcówProgram Operacyjny Kapitał Ludzki2009-201416,7416,74100,00%
4Termomodernizacja budynków siedziby O/ZUS w SłupskuRegionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego2012-20133,31,7352,42%
5Remont budynku I/ZUS we WłocławkuRegionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego2009-20111,920,6332,81%
6Termomodernizacja budynków administrowanych przez O/ZUS w Gorzowie Wlkp.Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubuskiego2008-20124,122,4759,95%
 Razem  335,33328,3497,92%