Ścieżka nawigacji

Twój pracownik otrzymał zaświadczenie lekarskie e-ZLA za okres wsteczny

Twój pracownik otrzymał zaświadczenie lekarskie e-ZLA za okres wsteczny

Jeśli lekarz wystawi Twojemu ubezpieczonemu zaświadczenie lekarskie e-ZLA za okres wsteczny, czyli za okres wcześniejszy, niż określony przez obowiązujące przepisy[1], ZUS przeprowadzi postępowanie i ustali, czy wystawienie tego zaświadczenia było uzasadnione medycznie.

Jeśli – jako płatnik składek – masz profil na portalu PUE ZUS, takie zaświadczenie zobaczysz na  liście zaświadczeń lekarskich e-ZLA Twoich ubezpieczonych ze statusem Wsteczne - do wyjaśnienia.

Jeśli nie masz profilu na portalu PUE ZUS, informację o tym, że zaświadczenie lekarskie e-ZLA zostało wystawione za okres wsteczny i będzie stanowić podstawę wypłaty zasiłku dopiero po uznaniu przez ZUS, zobaczysz na wydruku e-ZLA.

W toku postępowania ZUS może:

  • potwierdzić, że wystawienie zaświadczenia lekarskiego e-ZLA za okres wsteczny było  uzasadnione medycznie – zaświadczenie to zobaczysz na profilu na portalu PUE ZUS ze statusem Wsteczne – uzasadnione medycznie,
  • stwierdzić, że wystawienie zaświadczenia lekarskiego e-ZLA za okres wsteczny nie było  uzasadnione medycznie – zaświadczenie to zobaczysz na profilu na portalu PUE ZUS ze statusem Wsteczne – nieuzasadnione medycznie.

Prawo do zasiłku możesz ustalić i zasiłek wypłacić tylko na podstawie zaświadczenia lekarskiego e-ZLA, którego wystawienie ZUS uznał za uzasadnione medycznie (ze statusem Wsteczne – uzasadnione medycznie).

Jeśli nie masz profilu na portalu PUE ZUS, a ubezpieczony złoży Ci zaświadczenie lekarskie e-ZLA, które zostało wystawione za okres wsteczny, zwróć się do oddziału ZUS o informację, czy wystawienie tego zaświadczenia było uzasadnione medycznie.

[1] § 7 i § 10 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie trybu i sposobu orzekania o czasowej niezdolności do pracy, wystawiania zaświadczenia lekarskiego i sposobu sprostowania błędu w zaświadczeniu lekarskim  (Dz. U. poz. 2013).