Ścieżka nawigacji

ULRICH WALWEI biogram

ULRICH WALWEI biogram

ULRICH WALWEI

Doktor nauk politycznych. Od 1988 r. zatrudniony w IAB (Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung). Jest zastępcą dyrektora IAB i był aż do 2007 r. kierownikiem obszaru badawczego wzrostu, demografii i rynku pracy. Od 2014 r. jest także wykładowcą na Uniwersytecie w Ratyzbonie. Studiował ekonomię i napisał przewód doktorski o tematyce prawno-ekonomicznej na Uniwersytecie Politechnicznym Paderborn. Był tam pracownikiem naukowym w Katedrze Finansów Publicznych prof. Dr. Friedricha Buttlera.

25 kwietnia 2017 wtorek
9.00−9.30

Jak zatroszczyć się o zabezpieczenie na starość osób o niskich dochodach (perspektywa pracujących)

ULRICH WALWEI fota

 

zdjęcie