Ścieżka nawigacji

Finansowanie składek na ubezpieczenia społeczne

Finansowanie składek na ubezpieczenia społeczne

Kto i w jakich proporcjach opłaca składki na ubezpieczenia społeczne? To zależy od tego, na jakich zasadach pracujesz lub prowadzisz działalność.

Zasady finansowania składek pracowników i zleceniobiorców  

Twoje składki są finansowane w sposób opisany poniżej, jeżeli: 

Wszystkie składki wpłaca na konto w ZUS płatnik składek.  

Składki na ubezpieczenie emerytalne finansujecie w równych częściach Ty i Twój płatnik składek (po 9,76 proc. podstawy wymiaru składek). 

Składki na ubezpieczenia rentowe finansujecie:  

  • Ty – w wysokości 1,5 proc. podstawy wymiaru, 
  • Twój płatnik składek – w wysokości 6,5 proc. podstawy wymiaru, 

Składki na ubezpieczenie chorobowe finansujesz w całości Ty. 

Składki na ubezpieczenie wypadkowe finansuje w całości Twój płatnik składek. 

Zasady finansowania składek dla przedsiębiorców i innych osób 

Jesteś przedsiębiorcą lub prowadzisz jednoosobową działalność

Składki na ubezpieczenia społeczne opłacasz sam w całości z własnych środków. 

Współpracujesz (jako osoba bliska) przy prowadzeniu działalności  

Składki na ubezpieczenia społeczne opłaca za Ciebie w całości osoba, która prowadzi działalność. 

Pobierasz zasiłek dla osób bezrobotnych

Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe opłaca za Ciebie powiatowy urząd pracy.  

Jesteś osobą duchowną

Jeśli podlegasz z tego tytułu obowiązkowym ubezpieczeniom ubezpieczeniom, składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe: 

  • finansujesz sam – w wysokości 20 proc. składki,  

  • finansuje Fundusz Kościelny – w wysokości 80 proc. składki. 

Jeśli jesteś członkiem zakonu kontemplacyjno-klauzurowego lub misjonarzem w okresie pracy na terenach misyjnych?Składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe finansuje za Ciebie w całości Fundusz Kościelny. 

Składki na dobrowolne ubezpieczenia: chorobowe, emerytalne i rentowe finansujesz w całości sam, z własnych środków. 

Ważne! 
Jako duchowny możesz złożyć wniosek, żeby podstawa wymiaru była wyższa niż ustalona przez Ciebie minimalna podstawa wymiaru. Wtedy składkę od nadwyżki finansujesz Ty albo finansuje ją instytucja diecezjalna lub zakonna. 

Pobierasz zasiłek macierzyński (albo zasiłek w wysokości macierzyńskiego) lub jesteś na urlopie wychowawczym

Składki na Twoje ubezpieczenia emerytalne i rentowe finansuje budżet państwa – za naszym pośrednictwem. 

Pobierasz świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna

Składki na Twoje ubezpieczenia emerytalne i rentowe finansuje w całości wójt, burmistrz lub prezydent miasta. 

Podstawa prawna 

Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (link do Internetowego Systemu Aktów Prawnych)