Finansowanie składek na ubezpieczenia społeczne

Ogólne zasady finansowania składek na ubezpieczenia społeczne

 • składki na ubezpieczenie emerytalne finansują z własnych środków, w równych częściach, ubezpieczony i płatnik składek,
 • składki na ubezpieczenia rentowe finansują z własnych środków – ubezpieczony w wysokości 1,5% podstawy wymiaru oraz płatnik składek w wysokości 6,5% podstawy wymiaru,
 • składki na ubezpieczenie chorobowe finansują z własnych środków ubezpieczeni,
 • składki na ubezpieczenie wypadkowe finansują z własnych środków płatnicy składek.

Finansowanie składek dla niektórych grup ubezpieczonych

 1. Jeśli jesteś:
 • pracownikiem,
 • wykonujesz umowę agencyjną, umowę zlecenia lub umowę o świadczenie usług,
 • członkiem rady nadzorczej

   - składki finansowane są za Ciebie na zasadach ogólnych.

 1. Jeśli prowadzisz pozarolniczą działalność, to  sam finansujesz z własnych środków całość należnych składek na ubezpieczenia społeczne.
 2. Jeśli współpracujesz przy prowadzeniu pozarolniczej działalności, składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe finansuje w całości, z własnych środków, osoba, która prowadzi pozarolniczą działalność.
 3. Jeśli pobierasz zasiłek dla osób bezrobotnych, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe finansuje za Ciebie powiatowy urząd pracy. 
 4. Jeśli jesteś duchownym, składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe, finansowane są:
 • przez Ciebie - w wysokości 20% składki, oraz
 • Fundusz Kościelny - w wysokości 80% składki.

Jeśli jesteś członkiem zakonu kontemplacyjno klauzurowego lub misjonarzem  (w okresie pracy na terenach misyjnych) składki  na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe finansuje za Ciebie Fundusz Kościelny - w wysokości 100% składki.

Ważne!
Jeśli na Twój wniosek podstawa wymiaru składek jest wyższa niż ustalona dla Ciebie minimalna podstawa wymiaru, wówczas składkę od nadwyżki finansujesz Ty, instytucja diecezjalna lub zakonna.

 1. Jeżeli:
 • przebywasz na urlopie wychowawczym,
 • pobierasz zasiłek macierzyński albo zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego,

   - składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe finansuje za Ciebie w całości budżet państwa za naszym pośrednictwem.

 1. Jeśli pobierasz świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe finansuje za Ciebie w całości wójt, burmistrz lub prezydent miasta.

 
 
Podstawa prawna

Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 423, z późn. zm.)