Informacje dla ubezpieczonego

Poniżej zamieszczone zostały aktualne formularze wniosków i oświadczeń, których można używać w korespondencji formalnej z ZUS po ich wydrukowaniu i wypełnieniu. Obszerniejsze z nich zawierając szczegółowe pouczenia co do sposobów ich wypełnienia. Formularze opublikowane są w formacie dokumentów PDF.

Symbol

Nazwa wniosku

ERP-70

Zaświadczenie ERP-70

Zaświadczenie o pracy i dochodach ubezpieczonego spółdzielcy
Aktualizacja formularza: 30 sierpnia 2021 r.

Informacja roczna dla osoby ubezpieczonej

Formularz Informacja roczna dla osoby ubezpieczonej

Informacja roczna dla osoby ubezpieczonej
Aktualizacja 26.06.2020 r.

Informacja miesięczna dla osoby ubezpieczonej

Formularz Informacja miesięczna dla osoby ubezpieczonej

Informacja miesięczna dla osoby ubezpieczonej
Aktualizacja 26.06.2020 r.

ERP-7

Zaświadczenie ERP-7

Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu
Aktualizacja 9 września 2021 r.
Informacja do zaświadczenia ERP-7 (pdf 298kb).