Ubezpieczenia Społeczne. Teoria i praktyka

flaga Polski i godło

 

ISSN 1731-0725

 

Szanowni Państwo,

przedstawiamy Państwu publikację zatytułowaną "Ubezpieczenia Społeczne. Teoria i praktyka". Czasopismo wydawane jest okladka kwartalnie i stanowi platformę wymiany poglądów między ekspertami w związku z realizacją ustawowego zadania ZUS, którym jest popularyzacja wiedzy o ubezpieczeniach społecznych, a także rozwijanie, porządkowanie i upowszechnianie wiedzy naukowej dzięki bieżącej, ale pogłębionej analizie naukowej i eksperckiej dotyczącej zmian w systemie ubezpieczeń społecznych, na rynku pracy i w gospodarce (m.in. poprzez prognozowanie przyszłości).

Czasopismo przeznaczone jest przede wszystkim dla pracowników nauki, praktyków, kadry dydaktycznej wyższych uczelni i studentów, działaczy społecznych, pracowników administracji publicznej, samorządowej, socjalnej i biur pracy, ale także dla tych, którym bliskie są zagadnienia ubezpieczeń społecznych, zabezpieczenia społecznego czy polityki społecznej oraz osób chcących poszerzyć swoją wiedzę w niniejszym zakresie.

Tym samym, Zakład Ubezpieczeń Społecznych chce stać się partnerem oraz inicjatorem dyskusji na temat ubezpieczeń społecznych, a także umożliwić przedstawicielom świata nauki dostęp, a co za tym idzie interpretację danych, którymi dysponuje.

Wyrażamy przy tym nadzieję, że "Ubezpieczenia Społeczne. Teoria i praktyka" staną się istotnym uzupełnieniem wiedzy, badań oraz komentarzy zawartych w innych ważnych czasopismach naukowych poświęconych prawu zabezpieczenia społecznego, polityce społecznej, ekonomii i rynkowi pracy.

Czasopismo można znaleźć w naukowych bazach danych: 1) The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH) – Środkowo-Europejskim Czasopiśmie Nauk Społecznych i Humanistycznych, 2)  BazEkon.

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów czasopismo „Ubezpieczenia Społeczne. Teoria i praktyka” otrzymało 20 punktów (pozycja nr 28186).

Zapraszamy serdecznie do lektury oraz do przesyłania własnych artykułów lub opracowań polemicznych do już opublikowanych tekstów.

Redakcja "Ubezpieczenia Społeczne. Teoria i praktyka"