Świadczenia wypadkowe

Poniżej zamieszczone zostały aktualne formularze wniosków i oświadczeń, których można używać w korespondencji formalnej z ZUS po ich wydrukowaniu i wypełnieniu. Obszerniejsze z nich zawierając szczegółowe pouczenia co do sposobów ich wypełnienia. Formularze opublikowane są w formacie dokumentów PDF.

Symbol

Nazwa wniosku

PR-1

Wniosek PR-1

Wniosek o pokrycie kosztów świadczeń zdrowotnych
Aktualizacja formularza: 30 listopada 2018 r.
Wniosek dostępny na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS

PR-2

Wniosek PR-2

Wniosek o pokrycie kosztów wyrobów medycznych
Aktualizacja formularza: 30 listopada 2018 r.
Wniosek dostępny na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS
Wniosek dostępny na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS

ZAS-12

Zaświadczenie ZAS-12

Zaświadczenie płatnika składek - dotyczy: ustalenia prawa do zasiłku chorobowego lub opiekuńczego za dalszy okres
Aktualizacja formularza: 23 stycznia 2019 r.