Ścieżka nawigacji

Biogram Anna Pieczka konferencja Kraków

Biogram Anna Pieczka konferencja Kraków

ANNA PIECZKA

Absolwentka studiów II stopnia na kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, prowadzonych w Instytucie Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Informatolog. W latach 2011-2012 uczestniczka kursów Academic Library and Study Process, Information Wars, Intercultural Communication oraz Media and Advertising, prowadzonych w Uniwersytecie Wileńskim. Od 2014 roku doktorantka na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie prowadzi badania nad zachowaniami informacyjnymi w środowisku informacji prawnej w Polsce. Od roku 2016 pracownik Instytutu Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. Realizuje zajęcia dydaktyczne poświęcone różnorakim procesom informacyjnym oraz profesji brokera informacji. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół problematyki zachowań i kompetencji informacyjnych człowieka oraz infobrokerkingu.

7 marca 2018 środa
17.45 − 19.45

Sesja dyskusyjna. Jaka będzie edukacja przyszłości?

ANNA PIECZKA fota Kraków

 

zdjęcie