Ścieżka nawigacji

Menu nawigacji

Wypłata emerytury lub renty z ZUS osobom, które mieszkają w Quebecu

Wypłata emerytury lub renty z ZUS osobom, które mieszkają w Quebecu

Jak będziemy wypłacać Ci emeryturę lub rentę, jeśli mieszkasz w Quebecu

Jeśli mieszkasz na stałe w Quebecu, emeryturę lub rentę możemy wypłacać zgodnie z Twoją decyzją:

  • na Twój rachunek bankowy w Quebecu,
  • na Twój rachunek bankowy w Polsce,
  • do rąk upoważnionej osoby mieszkającej w Polsce (drogą pocztową).

Wniosek o przekazywanie emerytury lub renty na Twój rachunek bankowy w Quebecu możesz złożyć bezpośrednio w naszej placówce, poprzez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) albo przesłać do nas pocztą.

Ważne!
Twoją emeryturę lub rentę przekażemy na rachunek bankowy w Quebecu po potrąceniu zaliczki na podatek dochodowy w Polsce.

Emeryturę lub rentę będziemy wypłacać Ci co miesiąc w dniu wskazanym w decyzji jako termin płatności świadczenia.

Czy jesteś objęty ubezpieczeniem zdrowotnym w Polsce, jeśli mieszkasz w Quebecu

Jeśli mieszkasz w  Quebecu (lub w innej prowincji Kanady) i pobierasz emeryturę lub rentę z ZUS, to nie jesteś objęty ubezpieczeniem zdrowotnym w Polsce. Dlatego z Twojego świadczenia nie potrącamy składki na ubezpieczenie zdrowotne w Narodowym Funduszu Zdrowia (NFZ).

Ważne!
Jeśli jesteś emerytem lub rencistą i przeniesiesz swoje miejsce zamieszkania z Polski do Quebecu, to wyrejestrujemy Cię z ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce.

Jeśli powrócisz na stałe z Quebecu do Polski, to zgłosimy Cię do ubezpieczenia zdrowotnego w NFZ i rozpoczniemy potrącanie z Twojej emerytury lub renty składki na ubezpieczenie zdrowotne.