Ścieżka nawigacji

ANDRZEJ SZYBKIE biogram

ANDRZEJ SZYBKIE biogram

ANDRZEJ SZYBKIE

Dr Andrzej Szybkie - specjalizuje się w prawie zabezpieczenia społecznego. Pracuje w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych od ponad 15 lat. Aktualnie zajmuje stanowisko dyrektora Departamentu Rent Zagranicznych, odpowiadając za nadzór nad realizacją rozporządzeń UE w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze emerytur i rent. Był członkiem różnych grup eksperckich ustanowionych przez Komisję Europejską, jak również członkiem polskiego zespołu negocjującego umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznych. Aktualnie zaangażowany jest w prace dotyczące zwalczania błędów i nadużyć  jako członek Komitetu Sterującego Platformy H5NCP działającego w celu realizacji decyzji H5 Komisji Administracyjnej ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego. Autor licznych artykułów oraz publikacji książkowych i ekspertyz w obszarze zabezpieczenia społecznego.

27 listopada 2018
14.40-15.00

Uprawnienia obywateli Ukrainy do świadczeń z polskiego systemu zabezpieczenia społecznego. Realizacja umowy polsko-ukraińskiej o zabezpieczeniu społecznym. Doświadczenia z pierwszych lat stosowania umowy

ANDRZEJ SZYBKIE fota

 

zdjęcie