Ścieżka nawigacji

Praktyki i staże

Praktyki i staże

Odbywając praktyki lub staż w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych masz szansę na zdobycie doświadczenia w jednej z największych instytucji finansowych w Polsce, która posiada jednostki w całej Polsce, realizuje zadania ważne z punktu widzenia polityki państwa i zatrudnia fachowców w różnorodnych dziedzinach.

W trakcie trwania praktyk lub stażu zapewniamy Ci:

 • zdobycie praktycznych umiejętności zawodowych i wiedzy specjalistycznej z różnych obszarów naszej działalności,
 • wsparcie opiekunów merytorycznych w trakcie praktyki lub stażu,
 • świadczenie pieniężne, jeśli zakwalifikowałeś się na odpłatną praktykę absolwencką,
 • zaświadczenie o odbyciu praktyki lub stażu, w którym znajduje się informacja
  o wykonywanych czynnościach, informacja o umiejętnościach nabytych w czasie odbywania praktyki lub stażu, opinia o praktykancie lub stażyście.

Zdobądź doświadczenie w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych:

 • praktyki absolwenckie (odpłatne lub nieodpłatne)

Dla absolwentów co najmniej ośmioletniej szkoły podstawowej lub gimnazjum, którzy w dniu rozpoczęcia praktyki nie ukończyli 30. roku życia. Czas trwania praktyki absolwenckiej to maksymalnie 3 miesiące. Umowa podpisywana jest pomiędzy praktykantem a Zakładem.

 • praktyki zawodowe

Dla uczniów szkół i słuchaczy szkół ponadpodstawowych prowadzących kształcenie zawodowe oraz studentów uczelni wyższych. Umowa podpisywana jest między ZUS a szkołą lub uczelnią.

 • staż dla bezrobotnych

Staż jest skierowany do osób, które posiadają status osoby bezrobotnej zarejestrowanej w Urzędzie Pracy. Staż może trwać od 3 do 12 miesięcy i jest finansowany z Urzędu Pracy. Umowa podpisywana jest pomiędzy powiatowym urzędem pracy a Zakładem.

Aplikuj na praktykę w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych:

 1. zapoznaj się z aktualnymi ogłoszeniami o odpłatne praktyki absolwenckie lub zapoznaj się zakresem działalności poszczególnych Departamentów w Centrali ZUS (pdf 547kb) lub zakresem działalności w wydziałach Oddziałów ZUS (pdf 356kb),
 2. przygotuj dokumenty aplikacyjne (CV, list motywacyjny, formularz aplikacyjny - plik docx 53kb) oraz zapoznaj się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych (pdf 217kb),
 3. wyślij zgłoszenie - lista adresów mailowych (xlsx 19kb),
 4. czekaj na informację od pracownika o zakwalifikowaniu się na praktyki,
 5. otrzymaniu po pozytywnej informacji o zakwalifikowaniu się na praktykę, poprosimy Cię o dostarczenie następujących dokumentów:
  1. orzeczenia o zdolności do pracy (jeśli nie posiadasz takiego orzeczenia, wystawimy dla Ciebie skierowanie do lekarza medycyny pracy, umówienie się do lekarza oraz koszt badania są po Twojej stronie),
  2. polisy NNW (wykupiona na czas trwania praktyki).

W przypadku pytań prosimy o kontakt mailowy: praktyki.centralazus@zus.pl.