Ścieżka nawigacji

Minimalne wynagrodzenie za pracę od 2003 r.

Minimalne wynagrodzenie za pracę od 2003 r.

 • 800 zł     – minimalne wynagrodzenie od 1 stycznia 2003 r. (Dz.U. 2002 nr 200, poz. 1679)
 • 824 zł     – minimalne wynagrodzenie od 1 stycznia 2004 r. (Dz.U. 2003 nr 167, poz. 1623)
 • 849 zł     – minimalne wynagrodzenie od 1 stycznia 2005 r. (Dz.U. 2004 nr 201, poz. 2062)
 • 899,1 zł  – minimalne wynagrodzenie od 1 stycznia 2006 r. (Dz.U. 2005 nr 177, poz. 1469)
 • 936 zł     – minimalne wynagrodzenie od 1 stycznia 2007 r. (Dz.U. 2006 nr 171, poz. 1227)
 • 1126 zł   – minimalne wynagrodzenie od 1 stycznia 2008 r. (Dz.U. 2007 nr 171, poz. 1209)
 • 1276 zł   – minimalne wynagrodzenie od 1 stycznia 2009 r. (MP nr 55, poz. 499)
 • 1317 zł   – minimalne wynagrodzenie od 1 stycznia 2010 r. (MP z 2009 r. nr 48, poz. 709)
 • 1386 zł   – minimalne wynagrodzenie od 1 stycznia 2011 r. (Dz.U. z 2010 r. nr 194, poz. 1288)
 • 1500 zł   – minimalne wynagrodzenie od 1 stycznia 2012 r. (Dz.U. z 2011 r. nr 192, poz. 1141)
 • 1600 zł   – minimalne wynagrodzenie od 1 stycznia 2013 r. (DZ.U. z 2012 r., poz. 1026)
 • 1680 zł   – minimalne wynagrodzenie od 1 stycznia 2014 r. (Dz.U. z 2013 r., poz. 1074)
 • 1750 zł   – minimalne wynagrodzenie od 1 stycznia 2015 r. (Dz.U. z 2014 r., poz. 1220)
 • 1850 zł   – minimalne wynagrodzenie od 1 stycznia 2016 r. (Dz.U. z 2015 r., poz. 1385)
 • 2000 zł   – minimalne wynagrodzenie od 1 stycznia 2017 r. (Dz.U. z 2016 r., poz. 1456)
 • 2100 zł – minimalne wynagrodzenie od 1 stycznia 2018 r. (Dz.U. z 2017 r., poz. 1747)
 • 2250 zł – minimalne wynagrodzenie od 1 stycznia 2019 r. (Dz.U. z 2018 r., poz. 1794)
 • 2600 zł – minimalne wynagrodzenie od 1 stycznia 2020 r. (Dz.U. z 2019 r., poz. 1778)
 • 2800 zł – minimalne wynagrodzenie od 1 stycznia 2021 r.  (Dz. U. z 2020 r. poz. 1596)
 • 3010 zł – minimalne wynagrodzenie od 1 stycznia 2022 r.  (Dz. U. z 2021 r. poz. 1690)
 • 3490 zł - minimalne wynagrodzenie od 1 stycznia 2023 r.  (Dz. U. z 2022 r. poz. 1952)
 • 3600 zł - minimalne wynagrodzenie od 1 lipca 2023 r.  (Dz. U. z 2022 r. poz. 1952)
 • 4242 zł - minimalne wynagrodzenie od 1 stycznia 2024 r.  (Dz. U. z 2023 r. poz. 1893)
 • 4300 zł - minimalne wynagrodzenie od 1 lipca 2024 r.  (Dz. U. z 2023 r. poz. 1893)