Ścieżka nawigacji

Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na ubezpieczenia społeczne

Stopy procentowe składek na ubezpieczenia społeczne wynoszą: 

  • na ubezpieczenie emerytalne – 19,52 proc. podstawy wymiaru
  • na ubezpieczenia rentowe – 8 proc. podstawy wymiaru, 
  • na ubezpieczenie chorobowe – 2,45 proc. podstawy wymiaru, 
  • na ubezpieczenie wypadkowe – stopa procentowa składki jest zróżnicowana [1]. 

Prowadzisz pozarolniczą działalność gospodarczą (Ty opłacasz na swoje ubezpieczenia)

Składki na swoje ubezpieczenia (emerytalne, rentowe, wypadkowe, dobrowolne chorobowe) finansujesz w całości sam. W całości finansujesz też składki za osobę współpracującą z Tobą przy wykonywaniu tej działalności. 

Zatrudniasz pracowników lub zleceniobiorców (jesteś ich płatnikiem)

  • Składka na ubezpieczenie emerytalne: Ty finansujesz 9,76 proc. podstawy wymiaru, resztę (9,76 proc.) finansuje Twój pracownik lub zleceniobiorca. 
  • Składka na ubezpieczenia rentowe: Ty finansujesz 6,5 proc. podstawy wymiaru, resztę (1,5 proc.) finansuje Twój pracownik lub zleceniobiorca. 
  • Składka na ubezpieczenie chorobowe (obowiązkowa tylko dla pracowników): w całości finansuje ją Twój pracownik lub zleceniobiorca. 
  • Składka na ubezpieczenie wypadkowe: Ty finansujesz ją w całości. 

Wszystkie składki do ZUS rozliczasz i opłacasz Ty. 

Aktualne informacje na temat tego, jak ustalać podstawę wymiaru składek, i zasad finansowania możesz uzyskać w każdej placówce ZUS

Podstawa prawna 

[1] Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (link do Internetowego Systemu Aktów Prawnych)