Ścieżka nawigacji

DOROTA DZIENISIUK biogram

DOROTA DZIENISIUK biogram

DOROTA DZIENISIUK

Doktor habilitowany nauk prawnych, pracownik Katedry Prawa Pracy i Polityki Społecznej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, wykładowca i ekspert. Specjalizuje się w problematyce relacji między prawem pracy a prawem zabezpieczenia społecznego, w międzynarodowej koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz w porównawczym prawie pracy. Autorka publikacji z zakresu prawa pracy i prawa zabezpieczenia społecznego.

27 listopada 2018
15.00-15.20

Bezpieczeństwo socjalne obywateli Ukrainy w Polsce

DOROTA DZIENISIUK fota

 

zdjęcie