Ukraina

Poniżej zamieszczone zostały aktualne formularze wniosków i oświadczeń, których można używać w korespondencji formalnej z ZUS po ich wydrukowaniu i wypełnieniu. Obszerniejsze z nich zawierając szczegółowe pouczenia co do sposobów ich wypełnienia. Formularze opublikowane są w formacie dokumentów PDF.

Symbol

Nazwa wniosku

PL-UA 4

Raport PL-UA 4

Szczegółowy raport lekarski

UA-PL 4

Raport UA-PL 4

Szczegółowy raport lekarski