Ścieżka nawigacji

Forma papierowa

Forma papierowa

Jako płatnik składek możesz składać do nas dokumenty ubezpieczeniowe w formie papierowej lub elektronicznie. Zależy to od tego, za ile osób rozliczasz składki.

Jeśli rozliczasz składki za 5 lub mniej osób, możesz nam przekazywać dokumenty ubezpieczeniowe w formie papierowej.

Jeśli rozliczasz składki za więcej niż 5 osób – masz obowiązek przekazywać nam dokumenty ubezpieczeniowe elektronicznie. W uzasadnionym przypadku – za zgodą dyrektora oddziału ZUS (właściwego według siedziby płatnika składek) – możesz je nam wysyłać:

  • w formie papierowej albo
  • na informatycznych nośnikach danych (np. płyta CD) z aktualnej wersji programu Płatnik lub innego oprogramowania interfejsowego – zgodność takiego oprogramowania z naszymi wymaganiami musi być potwierdzona w sposób określony w art. 21 i 22 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

Dokumenty w formie papierowej składasz bezpośrednio w placówce ZUS lub przesyłasz pocztą.