Ścieżka nawigacji

Menu nawigacji

Oddział w Sosnowcu – dostępność dla osób z niepełnosprawnościami skierowanych na badanie lekarskie

Oddział w Sosnowcu – dostępność dla osób z niepełnosprawnościami skierowanych na badanie lekarskie

Gdzie przeprowadzane są badania lekarskie?

Badania lekarskie odbywają się w 2 lokalizacjach:

  • w siedzibie Oddziału ZUS w Sosnowcu w budynku A  przy ul. 1- go Maja 25 (budynek na rogu ulic 1-go Maja i Partyzantów, wejście od ul. Partyzantów),
  • w siedzibie Inspektoratu ZUS w Zawierciu  przy ul. Blanowskiej  2.

Sprawdź na skierowaniu na badanie, w której lokalizacji odbędzie się Twoje badanie.

 

1. Siedziba Oddziału ZUS w Sosnowcu

Miejsca parkingowe

Przed budynkiem A i B znajduje się parking dla klientów ZUS. Przed budynkiem A jest wyznaczone 1 miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością. Przed budynkiem B są wyznaczone 3 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

Wejście do budynku

Osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu mogą dostać się do budynku wejściem od ul. Partyzantów, wejście jest z poziomu chodnika.

Drzwi do budynku otwierają się automatycznie.

Wewnątrz budynku

Gabinety lekarskie znajdują się na podwyższonym parterze z możliwością dotarcia windą. Z wejścia należy kierować się w lewą stronę. Wewnątrz budynku nie ma barier budowlanych. Drzwi do gabinetów są otwierane przez lekarzy orzeczników.

Toaleta dla osób z niepełnosprawnością

Toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchu znajduje się po prawej stronie od wejścia do budynku A, w przewiązce między budynkiem A i B, przed wejściem do Sali Obsługi Klientów.

 

2. Siedziba Inspektoratu ZUS w Zawierciu

Miejsca parkingowe

Przed budynkiem przy ul. Blanowskiej 2 znajduje się parking dla klientów ZUS. Są na nim wyznaczone 2 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

Wejście do budynku

Osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu skierowane na badanie lekarskie mogą dostać się do budynku wejściem bocznym, informacja wywieszona jest przy głównym wejściu. Wejście boczne znajduje się 45 m na lewo od wejścia głównego. Jest ono zorganizowane z poziomu chodnika.

Drzwi boczne do budynku nie otwierają się automatycznie. O pomoc w otwarciu drzwi możesz się zwrócić do pracownika ochrony, który wykonuje pracę przy głównym wejściu do budynku.

Wewnątrz budynku

Gabinet lekarski znajduje się na parterze. Z wejścia należy kierować się w stronę lewą gdzie mieści się pokój lekarza orzecznika. Wewnątrz budynku nie ma barier budowlanych. Drzwi do gabinetu  są otwierane przez lekarza orzecznika.

Toaleta dla osób z niepełnosprawnością

Toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchu znajduje się na parterze, po lewej stronie od głównego wejścia do budynku.