Ścieżka nawigacji

GERHARD BÄCKER biogram

GERHARD BÄCKER biogram

GERHARD BÄCKER

Profesor doktor. Od 2011 r. na emeryturze, ale pozostaje do dyspozycji Uniwersytetu Duisburg-Essen jako profesor senior w Instytucie Pracy i Kwalifikacji Zawodowych. Studiował na Uniwersytecie w Kolonii ekonomię i nauki społeczne (w 1973 r. uzyskał dyplom magistra ekonomii), a na Uniwersytecie w Bremie zrobił w 1981 r. doktorat. Po studiach w latach 1973–1977 był asystentem w Zakładzie Polityki Społecznej na Uniwersytecie w Kolonii, a w latach 1977–1995 pracownikiem naukowym w Instytucie Badań Ekonomicznych i Społecznych Fundacji im. Hansa Böcklera. W 1995 r. przeszedł jako profesor do Fachhochschule Niederrhein w Mönchengladbach (wyższa szkoła zawodowa). W 2002 r. został powołany na stanowisko profesora w Katedrze Socjologii Państwa Opiekuńczego na Uniwersytecie Duisburg-Essen. Tutaj był w latach 2004–2011 dziekanem Wydziału Nauk Społecznych.

24 kwietnia 2017 poniedziałek
14.45–15.15

Rola emerytur minimalnych w systemie składkowym a rola nieskładkowych gwarancji minimalnych (emerytura obywatelska, pomoc społeczna)

GERHARD BÄCKER fota

 

zdjęcie