Ścieżka nawigacji

Dokumenty zgłoszeniowe i rozliczeniowe

Dokumenty zgłoszeniowe i rozliczeniowe

Poniżej zamieszczone zostały aktualne formularze wniosków i oświadczeń, których można używać w korespondencji formalnej z ZUS po ich wydrukowaniu i wypełnieniu. Obszerniejsze z nich zawierając szczegółowe pouczenia co do sposobów ich wypełnienia. Formularze opublikowane są w formacie dokumentów PDF.

Dokumenty zgłoszeniowe i rozliczeniowe

Dokumenty zgłoszeniowe i rozliczeniowe

 • Symbol

  Nazwa wniosku

 • Informacja roczna dla osoby ubezpieczonej

  Formularz Informacja roczna dla osoby ubezpieczonej

  Informacja roczna dla osoby ubezpieczonej
  Aktualizacja 02.07.2024 r.

 • Informacja miesięczna dla osoby ubezpieczonej

  Formularz Informacja miesięczna dla osoby ubezpieczonej

  Informacja miesięczna dla osoby ubezpieczonej
  Aktualizacja 02.07.2024 r.

 • ZUS RCA

  Formularz ZUS RCA

  Imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach
  Aktualizacja formularza 28 kwietnia 2023 r.

 • ZUS DRA

  Formularz ZUS DRA

  Deklaracja rozliczeniowa
  Aktualizacja formularza 28 kwietnia 2023 r.

 • ZUS ZUA

  Formularz ZUS ZUA

  Zgłoszenie do ubezpieczeń/zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej
  Wersja formularza obowiązuje od 16.05.2021 r.

 • ZUS ZZA

  Formularz ZUS ZZA

  Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego/zgłoszenie zmiany danych
  Wersja formularza obowiązuje od 16.05.2021 r.

 • ZUS ZCNA

  Formularz ZUS ZCNA

  Zgłoszenie danych o członkach rodziny dla celów ubezpieczenia zdrowotnego
  Aktualizacja 14.05.2021 r.

 • ZUS ZPA

  Formularz ZUS ZPA

  Zgłoszenie/zmiana danych płatnika składek - osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej
  Aktualizacja 14.05.2021 r.

 • ZUS ZWUA

  Formularz ZUS ZWUA

  Wyrejestrowanie z ubezpieczeń
  Aktualizacja 14.05.2021 r.

 • ZUS RCA cz. II

  Raport ZUS RCA cz. II

  Imienny raport cz. II dla osoby fizycznej wykonującej działalność gospodarczą na mniejsza skalę, która korzysta z obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne.
  Służy do wykazania podstawy wymiaru składek, która obowiązuje od stycznia do grudnia danego roku, wyliczonej od średniomiesięcznego dochodu za poprzedni rok kalendarzowy (wraz z wysokością przychodu, dochodu i form opodatkowania).

— 10 Pozycji na stronie
1 - 10 z 24.