Minimalne i przeciętne wynagrodzenie

Poniższe dane publikowane są na podstawie komunikatów/obwieszczeń Prezesa GUS ogłaszanych w Monitorze Polskim. Informacje zawarte na stronie zus.pl nie są źródłem prawa.

Minimalne wynagrodzenie za pracę

  • Od 1 stycznia 2018 r. - 2100,00 zł
  • Od 1 stycznia 2019 r. - 2250,00 zł

Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej

  • W 2017 r. - 4271,51 zł

Przeciętne wynagrodzenie

  • w III kwartale 2018 r. - 4580,20 zł,
  • w II kwartale 2018 r. - 4521,08 zł,
  • w I kwartale 2018 r. - 4622,84 zł,
  • w IV kwartale 2017 r. - 4516,69 zł,
  • w III kwartale 2017 r. 4255,59 zł.